Creative Knowledge

« Back to Result | List

ระพีพันธ์ เจริญกิจกำจร / Dot One Interactive “นักสร้างประสบการณ์บนงานดิจิตอล”

เรื่อง : สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์

_MG_8809.JPGdotone.JPG

ปัจจุบันอุตสาหกรรมในกลุ่ม Digital Content มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เริ่มตั้งแต่การทำเว็บไซต์ การสร้างบล็อก ไปจนถึงการทำแอพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ฯลฯ ซึ่งในความเห็นของคุณระพีพันธ์ เจริญกิจกำจร (ผู้บริหารบริษัท Dot One Interactive) Digital Content ที่ดีไม่ได้หมายถึงแค่ข้อมูลบนหน้าจอที่มีความสวยงาม สีสรรจัดเต็ม มีเอฟเฟคท์แพรวพราว หรือให้ข้อมูลเยอะที่สุด แต่มันหมายรวมถึงการที่ Content เหล่านั้นจะต้องใช้งานง่าย และทำให้ผู้ใช้เข้าใจสารที่องค์กรต้องการนำเสนออย่างถูกต้องด้วย 

ระพีพันธ์กล่าวถึงการสร้าง User Experience ที่ดีว่าจะต้องประกอบด้วยหัวใจหลัก 4 ข้อ นั่นก็คือ

1. Communication : การนำเสนอข้อมูลและรูปภาพจะต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจน และมีความสอดคล้องเป็นเรื่องเดียวกัน
2. Focus : การจัดระเบียบกลุ่มข้อมูลต้องตรงประเด็น (ทางที่ดีให้ตัดเนื้อหาส่วนรองที่ไม่สำคัญออกไป) เพื่อให้หน้าจอดูสะอาดและเข้าใจง่ายที่สุด
3. KAI SEN : นำหลัก “ไคเซน” อันเป็นศาสตร์การทำงานของญี่ปุ่นมาใช้พิจารณาปรับปรุงเว็บไซต์ “ให้พัฒนาดีขึ้น (ไค) อย่างสม่ำเสมอ (เซน)” 
4. Testing : หมายถึงการตรวจสอบระบบโดยรับฟังความเห็นจากผู้ใช้ (โดยเฉพาะกับผู้ใช้ที่ไม่เคยใช้สื่อของเรา) และทุกครั้งที่พบปัญหาให้ทีมงานรีบแก้ไขทันที เพราะหากปล่อยไว้นานการแก้ไขก็จะยากและสิ้นเปลืองงบประมาณมาก

06Cart(1).jpg

ข้อคิดจาก Dot One Interactive
Dot One Interactive ให้ความสำคัญอย่างมากกับการนำแนวคิด User Centric มาใช้กับงานออกแบบ Digital Interface โดยมุ่งหวังที่จะสร้างประสบการณ์ (User Experience - UX) ที่ดีที่สุดให้เกิดขึ้นในระหว่างการบริโภค Content นั้นๆ

ชมผลงานของ Dot One Interactive

149852668822b189af6071262f9c8ab6.jpg


« Back to Result

  • Published Date: 2013-10-14
  • Resource: www.tcdcconnect.com