Creative Knowledge

« Back to Result | List

Crowdsourcing Graphic Design: เวทีประกวดออนไลน์ วงการกราฟิกดีไซน์

crowd.jpg

ดูเหมือนว่าวิธีการเรี่ยไรหมู่แบบ Crowdsourcing จะลามมาถึงวงการกราฟิกดีไซน์เข้าจนได้ เมื่อเว็บไซต์ sitepoint.com สร้างกระแสความนิยมสลับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากเจ้าของธุรกิจ และดีไซเนอร์หลายแขนง ด้วยแนวคิดเป็นตัวกลางจัดเวทีออนไลน์ประกวดชิ้นงานการดีไซน์ เช่น โลโก้ หัวจดหมาย เว็บไซต์ สิ่งพิมพ์ และสื่อโฆณษาประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดยจับกลุ่ม เป้าหมายไปที่บริษัทห้างร้านขนาดเล็กที่ต้องการงานดีไซน์ ในราคาย่อมเยาว์จากดีไซเนอร์มือสมัครเล่นที่ต้องการโอกาสในการแสดงฝีมือและฝึกปรือทักษะ แถมค่า ตอบแทนพอเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับผลงานที่เข้าตาลูกค้า

วิธีการก็คือ ลูกค้าที่ต้องการงานดีไซน์ลงประกาศโจทย์ในการออกแบบ กำหนดเวลาและตั้งเงินรางวัลกับ ทางเว็บไซต์ (โดยจ่ายค่าโสหุ้ยให้กับทางเว็บไซต์เพียง 20 ดอลล่าห์เท่านั้น) จากนั้นเลือกตัดสินผลงาน จากดีไซเนอร์ที่สมัครใจส่งผลงานเข้าประกวด (ถ้าพลาดรางวัลนั่นหมายถึงทำงานฟรี) โดยลูกค้าอาจมีการขอให้ดีไซเนอร์ปรับเปลี่ยนแก้ไขจุดบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการ ก่อนตกลงจ่ายค่าตอบแทนซื้อสิทธิในการครอบครองผลงานการออกแบบอย่างสมบูรณ์ แต่ในขณะเดียวกัน กระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นจากบรรดากราฟิกดีไซเนอร์มืออาชีพ แสดงความไม่พอใจกับแนวความคิดแบบเรี่ยไรไอเดียนี้ว่า เป็นการลดทอนคุณค่าของสาขาอาชีพและค่าตอบแทนในการทำงาน เป็นภัยต่อวงการกราฟิกดีไซน์ และตัวดีไซเนอร์เองที่ยอมเสียเวลาทำงานฟรี และไม่ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานที่แท้จริง รวมไปถึงลูกค้าที่เป็นเจ้าของธุรกิจกับผลลัพท์จากงานดีไซน์อ่อนหัด ขาดความเป็นมืออาชีพ

ทั้งนี้ ทางเว็บไซต์ sitepoint.com เปิดเผยตัวเลขฐานความนิยมจากดีไซเนอร์กว่า 2,000 คนทั่วโลกที่สมัครเข้าร่วมเส้นทาง นักล่าฝันและนักล่ารางวัล มีผลงานส่งเข้าประกวดถึง 420 ชิ้นต่อวัน รวมเงินรางวัลกว่า 80,000 ดอลล่าห์ สหรัฐต่อเดือน แสดงให้เห็นว่า การแข่งขันในตลาดนักสร้างสรรค์ นักออกแบบระดับล่างทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งยังส่งแรงกระเทือนไปถึงมืออาชีพตัวจริงให้ยิ่งต้องเร่งพัฒนาฝีมือ ช่วงชิงตำแหน่งและช่องทางโลดแล่นทาง การตลาดให้เราติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อไป

ขอบคุณ trendwatching ที่ให้สิทธิ์การเผยแพร่เนื้อหา
http://www.trendwatching.com/


« Back to Result

  • Published Date: 2008-05-26
  • Resource: www.tcdcconnect.com