Creative Knowledge

« Back to Result | List

ลักษณะ 17 ข้อของธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยพลังของดีไซน์ – 17 Habits of Highly Design-Driven Companies

เรื่อง : วิสาข์ สอตระกูล

17rulesofdesigner_kum.gif

ลักษณะ 17 ข้อของธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยพลังของดีไซน์ คัดย่อจากหนังสือ Re-Imagine! โดย ทอม ปีเตอร์ส สมมติว่า คุณตัดสินใจจะใช้ "ดีไซน์" เป็นหัวใจของการทำธุรกิจแล้ว ...คุณจะเริ่มต้นอย่างไรดีล่ะ

17 ข้อต่อไปนี้คือแนวทางที่คุณอาจนำไปทดลองใช้ดูได้ ...จงทำ

1. ให้ดีไซน์เป็นหนึ่งในทุกวาระการประชุม ของทุกแผนกในบริษัท

2. ให้ดีไซเนอร์เป็นหนึ่งในทีมงานของทุกโปรเจ็กท์

3. จัดสรรพื้นที่หรือเครื่องมือที่จุดประกายความคิดไว้ในบริษัท อะไรก็ตามที่สะท้อนพลังของดีไซน์ดีๆ ได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะต่อตัวสินค้า บริการ หรือประสบการณ์ที่บริษัทนำเสนอ

4. จัดการประกวดที่เกี่ยวข้องกับดีไซน์ทั้งระดับภายในและภายนอก (พนักงานดีเด่น, ผลิตภัณฑ์ใหม่ดีเด่น, ตัวแทนจำหน่ายดีเด่น) ขอย้ำว่าเรื่องนี้สำคัญมาก

5. วัดระดับการรับรู้ของสาธารณะ ต่อความเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับดีไซน์

6. "ความหลากหลาย" คือหัวใจสำคัญ: ดีไซน์ที่ดีต้องตอบสนองความต้องการของผู้คนที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกชุมชน ดีไซน์ทีดีต้องมีทั้งความละเอียดอ่อน และมีมุมที่แตกต่างสำหรับคนหลายๆ แบบ

7. ให้ "การรับรู้ถึงดีไซน์" เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเทรนนิ่งทุกชนิด และเป็นหนึ่งปัจจัยในการประเมินผลงานด้วย ความสำเร็จทุกอย่างเกิดจากการวัดผล "ความใส่ใจในเรื่องดีไซน์" ก็เช่นเดียวกัน

8. เมื่อมีการพูดถึงงานดีไซน์ ให้ใส่อารมณ์กันแบบเต็มที่ สตีฟ จ็อบส ผู้ก่อตั้งบริษัท APPLE ใช้คำว่า "เจ๋งเป็นบ้า" กับสินค้าบางตัว เราจะสังเกตว่าคนที่มีใจรักในงานดีไซน์มักใช้ภาษาเร่าร้อนแบบนี้ อย่าคิดว่าเป็นเรื่องแปลก

9. จัดตั้งทีมผู้ตรวจการดีไซน์ (จะเรียกว่า "ตำรวจ" ก็ได้) ทำหน้าที่ตรวจจับและทำลายเบาะแสของดีไซน์ห่วยๆ ทั้งภายในองค์กร และภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผู้ค้าปลีก

10. จัดตั้งคณะกรรมการด้านดีไซน์ ที่มีสมาชิกทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อดูแลงานยุทธศาสตร์ด้าน "การรับรู้และใส่ใจในงานดีไซน์"

11. ให้พูดคุยกันอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับ "ความสนใจในดีไซน์" ทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของ "วัฒนธรรมองค์กร" ช่วยกันเสริมสร้างและรักษา "ความสนใจ" ดังกล่าวอย่างให้คงอยู่อย่างเป็นระบบ

12. เชิญดีไซเนอร์เก่งๆมาร่วมงานอภิปราย หรืองานประชุมแสดงความคิดเห็นของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ พยายามให้ธุรกิจของเราอยู่ใกล้ชิดกับ "แนวคิดที่น่าสนใจทางด้านดีไซน์" อยู่ตลอดเวลา

13. แขวนงานศิลปะดีๆไว้บนผนังออฟฟิศ เจ ชีอาด (Jay Chiat) นักออกแบบโฆษณาชาวอเมริกันผู้ล่วงลับเคยกล่าวไว้ว่า การได้ทำงานท่ามกลางงานศิลปะนั้น สามารถกระตุ้นให้ทีมสร้างงานโฆษณาดีๆได้ (สาธุ) (จะว่าไปแผนกลอจิสติกส์ก็น่าจะนำไอเดียนี้ไปใช้บ้างนะ)

14. จงส่งเสริมศิลปะ ธุรกิจที่มีดีไซน์เป็นหัวใจ (Design-centric) มักให้การสนับสนุนกิจกรรมชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ เพราะ "ดีไซน์คือส่วนหนึ่งของอุปนิสัย ของบทบาทที่เราทุกคนแสดงอยู่"

15. กำหนด"บทบาทหน้าที่ของดีไซน์" อย่างเป็นรูปธรรม ดีไซน์ต้องปรากฏอยู่บนแผนผังองค์กรและต้องอยู่แถวบนๆด้วย

16. หัวหน้าดีไซเนอร์ต้องเป็นหนึ่งในคณะผู้บริหารระดับสูงหรืออย่างน้อยก็เป็นฝ่ายบริหาร (ยศตำแหน่งก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน)

17. จัดให้มีการ "ตรวจสอบประสิทธิภาพด้านดีไซน์" ปีละครั้งหรือสองครั้งและแสดงผลในหนังสือรายงานประจำปีของบริษัทด้วย หรือไม่ก็ใน "รายงานพิเศษด้านดีไซน์ประจำปี" ก็ได้


« Back to Result

  • Published Date: 2008-04-12
  • Resource: www.tcdcconnect.com