Creative Knowledge

« Back to Result | List

ทออดีต ด้วยวิถีแห่งอนาคต (ตอน2)

creative-textile_kai-02.jpg

จากการผสมผสานความรู้ที่เรียนมาเข้ากับทักษะการทอผ้าของชาวบ้านที่จังหวัดขอนแก่นและบุรีรัมย์ ทำให้ลายผ้าและผ้าไหมมัดหมี่ซ้อนของศศิวรรณ ดำรงศิริ ได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้า แต่สำหรับเธอแล้ว ขั้นตอนต่างๆ เป็นงานฝีมือทั้งหมด จึงไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การผลิตเชิงอุตสาหกรรม หรือการผลิตเพื่อตอบสนองออเดอร์ใหญ่ๆ อีกทั้งงานทำมือยังไม่สามารถทำให้เหมือนกันหมดทุกผืน การผลิตเป็นจำนวนมากไม่อาจทำให้ต้นทุนลดต่ำลง เนื่องจากการผลิตผ้าแต่ละชิ้นล้วนมีค่าใช้จ่ายและเวลาในการผลิตที่ตายตัว

ปัจจุบันเธอแบ่งการทำงานการออกแบบลายผ้าของเธอเป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มผ้าไหมลายประยุกต์สำหรับตลาดทั่วไป กับงานออกแบบที่เป็นไฟน์อาร์ตสำหรับตลาดเฉพาะกลุ่ม ซึ่งเธอได้หันมาทุ่มเทให้กับการทำงานในเชิงศิลปะมากขึ้นในปัจจุบัน และได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้าที่แวะเวียนมาที่ร้านของเธอบนสยามพารากอน

“ให้เวลาทำงานออกแบบผ้าที่เป็นไฟน์อาร์ตมากขึ้น โดยได้แรงบันดาลใจจากการที่ตนเองกลับไปสอนพิเศษด้านการออกแบบที่คณะมัณฑนศิลป์ ซึ่งปรากฏว่างานที่เป็นไฟน์อาร์ตขายได้มากสูสีกับตลาดเดิม และยังได้มูลค่าเพิ่มมากขึ้น หากแต่ว่างานไฟน์อาร์ตนั้น ต้องใช้ความคิดมากขึ้นไปด้วย”

ศศิวรรณกล่าวถึงการทำงานของเธอ ซึ่งใช้วิธีตั้งโจทย์ขึ้นมาในการออกแบบลายผ้าในแต่ละชุด ตัวอย่างเช่นแนวคิดเรื่องสีสันในหน้าหนาวแบบเอเชียหรือลวดลายธรรมชาติต่างๆ ที่ใช้ความเป็นตัวของตัวเองใส่ลงไปให้มากที่สุด

แม้ศศิวรรณได้เผชิญกับปัญหาการลอกเลียนแบบลายผ้าอยู่หลายครั้ง โดยเฉพาะในช่วงที่เธอตั้งร้านเดิมในทำเลธุรกิจค้าผ้าในย่านดิ โอลด์ สยาม หากแต่เรื่องดังกล่าวก็ไม่ได้ทำให้เธอยอมแพ้ โดยศศิวรรณเห็นว่า อย่างไรเสียก็ไม่สามารถหยุดยั้งการลอกเลียนแบบได้ ซึ่งหน้าที่ของเธอคือการตั้งใจทำงานไปเรื่อยๆ ไม่หยุดอยู่กับที่ และการออกแบบผ้าในเชิงไฟน์อาร์ตนั้นก็ไม่อาจลอกเลียนกันได้ง่ายนัก

“การลอกเลียนอาจทำได้จริง แต่คุณภาพนั้นไม่เหมือน เพราะว่าเขาทำไม่ได้ เขาถึงมาก็อบปี้เรา ดิฉันคิดว่าถ้าเราสอนให้เขาคิดได้ทำได้ ก็คงไม่มีใครอยากลอกใครหรอก เพราะแต่ละคนก็มีอัตตาของตนเอง ถ้าเขารู้วิธีการก็จะพัฒนาการออกแบบได้ในที่สุด”

ศศิวรรณกล่าวว่า ปัญหาที่ผ่านมาคือการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องสิ่งทอพื้นบ้านของเมืองไทยนั้นขาดช่วงไปกว่าห้าสิบปี ซึ่งในอดีตผู้ที่สนใจศาสตร์สิ่งทอนั้นต้องไปเรียนถึงต่างประเทศ ซึ่งก็ได้แต่ความรู้ในการทอผ้าพิมพ์เชิงอุตสาหกรรมกลับมา ทำให้การพัฒนาสิ่งทอพื้นบ้านของไทยเสื่อมหาย ขาดการพัฒนา จนกระทั่งเพิ่งมีการรื้อฟื้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับสิ่งทอพื้นบ้านขึ้นอีกครั้งในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เมื่อไม่ถึงสิบปีที่ผ่านมานี้เอง

ปัจจุบันศศิวรรณได้รับเชิญให้ไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเธอต้องการถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนรุ่นต่อไปให้สามารถต่อยอดความรู้ให้ไกลไปกว่าจุดที่เธอยืนอยู่ให้ได้ นอกจากนี้เธอยังจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป เช่น การจัดงาน “มัดหมี่ บนกี่ นอกรอบ” ของเธอซึ่งให้ความรู้เรื่องกระบวนการทอผ้าพื้นบ้านและออกแบบลายผ้าที่ผ่านมา

“ผ้าไหมมัดหมี่มันเป็นเช่นนั้นมาเป็นร้อย ๆ ปี แล้ว จนกระทั่งเรานำมาประยุกต์ให้เกิดเป็นหมี่ซ้อนขึ้น ดิฉันต้องการจะถ่ายทอดความรู้ให้เด็กรุ่นใหม่ แล้วอยากดูว่าเขาจะปีนต่อยอดจากจุดที่เราอยู่ขึ้นไปอีกได้ไหม การต่อยอดงานทอพื้นบ้านไทยต้องเกิดจากการพัฒนาฐานความรู้และอุปกรณ์ที่เรามีอยู่ให้ได้

แม้คนที่คิดในแง่ธุรกิจอาจตำหนิดิฉันว่า การเอาความลับไปสอนคนอื่นจะเป็นการสร้างคู่แข่ง แต่จากการสอนที่ผ่านมาแล้วห้าปี มีผลที่พิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่การสร้างคู่แข่ง แต่เป็นการสร้างครอบครัวต่างหาก เด็กทุกคนออกไปทำอะไรได้อีกมาก”

ทออดีต ด้วยวิถีแห่งอนาคต (ตอน1)
« Back to Result

  • Published Date: 2008-01-17
  • Resource: www.tcdcconnect.com