Creative Knowledge

« Back to Result | List

ลาทีของโหล : โอกาสการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก “ทักษะและผ้าไทย” ในจังหวัดราชบุรี

เรื่อง : ชัชรพล เพ็ญโฉม

ถ้าคิดจะซื้อของฝากจากจังหวัดราชบุรี เป็นใครก็ต้องนึกถึง “โอ่ง” แต่ ณ วันนี้ที่อำเภอโพธาราม สินค้าขึ้นชื่อของที่นี่กลับไม่ใช่ “โอ่ง” ดังว่า แต่เป็น “ตุ๊กตา” น่ารักน่ากอดสีสันสดใส สร้างความสงสัยให้ใครหลายคนว่า ไปอย่างไรมาอย่างไรตุ๊กตาถึงได้กลายมาเป็นสินค้าขึ้นชื่อของอำเภอโพธาราม (นอกเหนือไปจากนมสดหนองโพ นมโคแท้ๆ)

งานนี้สืบความมาได้ว่าพื้นเพเดิมของคนโพธารามนั้นเป็น “ชาวลาว” ซึ่งมีทักษะความชำนาญด้านการเย็บปักถักร้อย ถือเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่สืบทอดสู่รุ่นลูกหลานจวบจนปัจจุบัน เดิมทีชาวบ้านอำเภอโพธารามนั้นเย็บหมอนเป็นอาชีพเสริม แต่เมื่อหมอนเป็นสินค้าที่ “ตัน” ได้ง่าย ชาวบ้านจึงหันมาทดลองเย็บตุ๊กตาดูบ้าง ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากโครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท (สอช.) จนกลายมาเป็นอาชีพหลักอย่างในทุกวันนี้
ณ ปัจจุบัน มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกการผลิตตุ๊กตาขึ้นในอำเภอ ซึ่งเป็นหนึ่งใน “โครงการหมู่บ้านตุ๊กตาเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องจากต้องการให้ตุ๊กตาทุกตัวที่ผลิตจากโครงการนี้มีคุณภาพได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) อีกทั้งยังมี “ศูนย์สาธิตผู้ค้าผู้ผลิตตุ๊กตา กลุ่มหัตถกรรมตุ๊กตา ราชบุรี” ที่คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาด้านการรับจ้างผลิตที่เกี่ยวโยงกับเรื่องลิขสิทธิ์ (เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ด้านกฎหมาย ที่ผ่านมาจึงเกิดการผลิตสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ โดยลอกเลียนแบบตัวการ์ตูนที่พบเห็นมาจากสื่อต่างๆ)

ด้วยจำนวนผู้ค้าทั้งสิ้น 73 ราย คนงานประมาณ 2,000 คน และช่างฝีมืออีกประมาณ 500 คน ทำให้ศักยภาพในการ “ผลิตตุ๊กตาของตนเอง” เป็นเรื่องที่น่าพิจารณา(และพัฒนา)เป็นอย่างยิ่ง เพราะอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีแล้วว่า ในฐานะที่เป็นผู้รับจ้างผลิต ไทยเราไม่สามารถแข่งขันได้ในเรื่องต้นทุน (จีนถูกกว่า) อีกทั้งการรับจ้างผลิตยังไม่ใช่วิถีทางที่ยั่งยืนในเชิงพาณิชย์ ดังนั้น การสร้างสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองและสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเหล่านั้น จึงน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าในระยะยาว รวมทั้งยังจะก่อให้เกิดการพัฒนาสู่สินค้าอื่นๆ ด้วย (อาทิ ของแต่งบ้านที่ทำจากผ้า เป้นักเรียนรูปตุ๊กตา ฯลฯ )

Tips by TCDCCONNECT

สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นต่อจากนี้คือ การร่วมมือกันระหว่างนักออกแบบของเล่น นักพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้า นักจิตวิทยาเด็ก นักการตลาด ฯลฯ เพราะในเมื่อเรามีนักออกแบบของเล่นผู้ชนะรางวัลระดับโลกอย่าง คุณรัตติกร (Club Creative) เรามีวัสดุสุดพิเศษจากธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างผ้าฝ้ายย้อมคราม ชา หมาก, ผ้าไหมหรือฝ้ายย้อมมะเกลือ ซึ่งสามารถหาข้อมูลได้จาก http://www.materialconnexion.com/th/ เรามีนักออกแบบฝีมือดีอีกมากที่ฝากนามบัตรไว้ใน เทศกาลนามบัตร TCDCCONNECT จึงเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของทุกฝ่าย ชาวบ้านไทยจะสามารถสร้างสรรค์สินค้าที่มี “คุณภาพ” และ “คุณค่า” ในระดับโลกได้

ข้อมูลติดต่อ:
http://www.thaitambon.com/tambon/tcompsrct.asp?page=6&sSearch=(2649)&FL=sProdDesc&ORDER=SPRODUCT&sProvCode=&showimg=1&cSmeType=9&cSpacial=

ข้อมูลบางส่วนจาก:
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1281443155&grpid=01&catid
http://www.jokung.com/2009/08/19/doll-rachaburi/

Photo Credits:
http://www.jokung.com/2009/08/19/doll-rachaburi/

« Back to Result

  • Published Date: 2011-02-21
  • Resource: www.tcdcconnect.com