Creative Knowledge

« Back to Result | List

ต่อยอดสินค้าทำมือสู่ตลาดทำกิน : จากแนวคิดบรรจุภัณฑ์สู่ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน

เรื่อง : อาศิรา พนาราม

STATIONARY1

เครื่องเขียน สีสัน ความสนุกสนาน เป็นสิ่งที่พัชรี ติวะวงศ์ชื่นชอบเป็นพิเศษ งานศิลปะนิพนธ์ของเธอสำหรับจบจากภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรมนั้น เธอเลือกออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องเขียน ประเภทสีน้ำ สีไม้ สีเทียน โดยมีโจทย์เป็นเครื่องเขียนของร้าน Color Party โดยแนวคิดหลักคือ ให้บรรจุภัณฑ์ทำหน้าที่ได้มากกว่าการบรรจุและสื่อสาร แต่ผู้ใช้ยังสามารถเล่นกับมันได้ด้วย เช่น ซองสีน้ำที่เมื่อใช้จนหมดจะปรากฏดินปั้นรูปปลาอยู่ในซอง และเมื่อนำซองสีน้ำที่หมดแล้วมาซ้อนกัน ก็จะเห็นภาพปลาที่อยู่ในตู้ปลา หรือสีมาร์คเกอร์ที่เมื่อเปิดใช้แล้วสีแต่ละแท่งจะซึมไปตามแผ่นซับสี เพื่อให้เห็นถึงระยะเวลาของการเปิดใช้

ปรับแนวคิดที่มีอยู่มาออกแบบให้เป็นสินค้าจริง
แนวคิดในการออกแบบข้างต้นของพัชรีนั้นน่าสนใจ แต่ติดปัญหาใหญ่ที่ว่าหากจะนำไปใช้จริงก็ต้องอาศัยทุนสูง การต่อยอดสินค้าทำมือสู่ตลาดทำกินในครั้งนี้ของพัชรี จึงเปลี่ยนมาเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนแทน ขวัญหทัย ที่ปรึกษาโครงการฯ แนะนำให้พัชรีหาจุดเด่นให้กับสินค้าของตัวเองก่อน แล้วจึงค่อยออกแบบเป็นอุปกรณ์เครื่องเขียน หรืออาจทำเป็นการ์ดอวยพรที่ลูกค้าสามารถมีส่วนร่วมด้วย เช่น การ์ดที่ทำให้คล้ายกับการต่อแบบจำลอง (Model) เป็นต้น นอกจากนั้นเธอยังแนะให้พัชรีลองคิดถึงการนำผลิตภัณฑ์ที่เหลือทิ้งกลับมาใช้อีก เช่น การเอาเศษสีเทียนที่ใช้แล้วมารวมกันและทำเป็นรูปต่างๆ

พัชรีกลับมาพบขวัญหทัยอีกครั้งพร้อมกับการ์ดที่เน้นไอเดียสนุกๆ เป็นการ์ดอวยพรที่มีลูกเล่นหลายแบบ เช่น แบบที่เป็น Mail Box ที่ตัดโค้งออกมา ซ่อนพื้นที่ให้เขียนอวยพรไว้ด้านหลัง (เวลาที่ผู้รับจะอ่านการ์ดก็ต้องดึงออกมาเหมือนกับได้รับจดหมายจริงๆ) หรือการ์ดอวยเกิดที่มีเทียนจริงๆ อยู่บนกราฟิคขนมเค้ก ฯลฯ การ์ดตัวนี้ขวัญหทัยเห็นว่าน่าจะทำออกมาวางขายได้ หากต้นทุนไม่สูงเกินไป แต่อยากให้ลองออกแบบผลิตภัณฑ์สีที่มีแนวคิดรีไซเคิลด้วย

STATIONARY2

เครื่องเขียนรีไซเคิลแบบ All in One
พัชรีกลับไปทดลองออกแบบสินค้าบนแนวคิดรีไซเคิลอีกครั้ง เธอทำสมุดโน้ตที่นำกระดาษเหลือใช้หลายแบบมาเย็บเล่มรวมกัน (ด้วยแนวคิดการหมุนเวียนวัสดุ ต่างกันทั้งสี ลาย เนื้อกระดาษ เช่น กระดาษกราฟ, กระดาษลอกลาย, กระดาษสี และแผ่นใส ฯลฯ) บวกกับที่เธอเห็นว่าสมุดโน้ตทั่วไปมักเป็นกระดาษชนิดเดียวกันทั้งเล่ม ซึ่งบางครั้งเราอาจจะต้องการเขียน วาด หรือออกแบบกับกระดาษต่างชนิดบ้างก็ได้ นอกจากนั้นพัชรียังลองทำสีเทียนขึ้นใหม่ ด้วยการนำเศษสีเทียนเหลือๆ หลายสีมาหลอมรวมกัน กลายเป็นสีเทียนก้อนใหม่ที่มีหลากหลายสี เหมาะสำหรับการวาดเล่นอย่างอิสระ ไม่ต้องเปลี่ยนสีแท่งใหม่ แค่เปลี่ยนมุมจับ ก็ได้อีกสีหนึ่งแล้ว

สำหรับสมุดโน้ตนั้น ขวัญหทัยเห็นว่าให้ผลิตจริงได้เลย ส่วนสีเทียนถ้าพัชรีต้องการเจาะกลุ่มลูกค้าเด็ก ก็ควรออกแบบรูปร่างหน้าตาให้ดึงดูดใจเด็กอีกนิด เช่น เป็นรูปหมี หรือตัวอักษร ABC อย่างไรก็ดี ขวัญหทัยแนะว่าพัชรีต้องหาวิธีการทำบล็อกที่ไม่แพง เพื่อควบคุมมิให้ต้นทุนสูงเกินไป

ถึงจุดนี้สินค้าของพัชรีจึงมี 2 ประเภท คือการ์ดอวยพร และเครื่องเขียนที่มีแนวคิดรีไซเคิล + All in One ซึ่งทั้งคู่ยังคงความสนุกไว้ได้ ขวัญหทัยบอกว่าแนวคิดของพัชรีสามารถแตกไลน์ออกไปได้อีก ขอเพียงเธอจับกลุ่มเป้าหมายให้ตรง คงคอนเซ็ปท์ให้ดี เธอก็จะต่อยอดสินค้าภายใต้แบรนด์ของตัวเองไปได้อีกมาก

การเข้าร่วมโครงการต่อยอดฯ ครั้งนี้ ทำให้พัชรีได้เรียนรู้ถึงกระบวนการพัฒนาคอนเซ็ปท์ดีไซน์ที่แท้จริง เพราะไม่ว่าไอเดียตั้งต้นจะน่าสนใจเพียงไร โลกแห่งการขายจริงก็มีข้อจำกัดอยู่รอบด้าน ฉะนั้นนักออกแบบที่คิดจะผลิตสินค้าขายจริง ก็จำเป็นต้องหาช่องทางและสร้างสรรค์ไอเดียของตัวเองให้งอกเงยออกขึ้นจากโอกาสเหล่านั้นให้ได้

“บางทีช่องทางอาจจะเล็ก หรือมีคนเบียดเสียดกันอยู่มากมาย แต่เชื่อเถอะว่า ถ้าของคุณเจ๋งจริง มันก็จะโดดเด่นออกมาอยู่ดี”

ที่ปรึกษาโครงการ : ขวัญหทัย ตัณฑ์เกยูร ผู้จัดการร้าน The Shop @ TCDC

Handmade to Profit: From packaging concepts to stationery
Story: Asira Panaram

Fun and colorful stationery has always been a special interest of Patcharee Tiwawong, thus for her industrial design thesis, she designed packaging for watercolors, colored pencils and crayons with intension for it to be stationeries for a shop called “Color Party”. Her key concept was to design packaging that does more than just contain and communicate, but the users can have more fun with them as well. For instance, once the watercolor sachet is emptied the small porcelain fish will emerge, and when the emptied sachets are placed on top of each other, it will look like an aquarium full of fishes. Or felt tips colored markers that have usage indication strips with new labeling system that instead of calling it grey or green, it is labeled as how one would imagine such color to be like, for instance instead of “grey” would be called “cloud”.

Patcharee’s ideas are interesting, but her biggest obstacle is that it would require high investment to realize them, or she could take the ideas to color manufacturers. They have found the ideas interesting, but in reality they do not wish to invest more on packaging.

Modifying the ideas into real merchandizes
For the “Handmade to Profit” workshop, Patcharee decided to leverage her ideas into stationeries, so Kwanhathai recommended her to seek out the key strength of her own product and to design stationeries or greeting cards that customers can have part in the making. For example, paper model cards or to explore the concept of “reuse” such as bringing used crayons leftover together to form into various shapes.

Patcharee came back with ideas for greeting cards with various gimmicks such as a popup mailbox with area for message at the back, and once the card is received, the message must be pulled out of the mailbox to be read like the real thing. Or birthday cards with real candles on top of the cake graphics. Kwanhathai saw commercial values in these cards and they only require low investment, but still she would like Patcharee to explore further on color products with the recycle concepts.

All-in-one recycled stationery
Patcharee went back to explore the ideas and ended up with a notebook made from various types of used papers—different in colors, lines and texture such as graft paper, tracing paper, colored paper, acetate, and etc—all bound together under the concept of recycled materials. This was inspired from her observations that most notebooks consist of only one type of paper, but the users may want to write, draw or design with variety of paper type. Patcharee also explored a new type of crayon made from multi-colors scraps crayons, resulting in an all-in-one colored crayon good for doodling without having to change crayons, just twist the stick to get new colors. The production process wasn’t too difficult either, but Patcharee had to experiment various melting techniques and molds.

As for the notebook, Kwanhathai saw it ready for production, but the crayon’s form needs to be adjusted— if it’s for children target to be more attractive such as the shape of teddy bears or alphabets, but if it is for adults, the form may need to be more serious such as lightning bolt. Nonetheless, the mold should not be too costly to make. Therefore, Patcharee had two product types which are greeting cards and the all-in-one recycled stationeries, all managed to retain her playfulness. The design concepts can still be leveraged further into other products beyond just notebooks and crayon. It is true that the competition for such products are fierce, but if they can capture the right targets, continue the concept, Patcharee can leverage more product ideas within her own brand for quite some time.

In joining this workshop, she had learned the process of building on and leveraging design concepts into products, because no matter how interesting an idea can be, but in the commercial world there are limitations from all sides. Designers who want to create commercial products need to find opportunity gap and create ideas from that, and sometimes such gap might be slim, or already crowded, but cool ideas will pop out anyhow.

« Back to Result

  • Published Date: 2010-10-28
  • Resource: www.tcdcconnect.com