Creative Knowledge

« Back to Result | List

ต่อยอดสินค้าทำมือสู่ตลาดทำกิน : ลายวิจิตรกับเสื้อยืด หยิบเอกลักษณ์ไทยมาต่อยอดเอกลักษณ์เดิม

เรื่อง : อาศิรา พนาราม

HANUMAN1

Re-Edit คือ แบรนด์สินค้าของไพโรจน์ ชมพูนิตย์ ซึ่งเขาเปิดร้านขายเสื้อ กระเป๋า และรองเท้าร่วมกับเพื่อนๆ อยู่ที่สวนจตุจักร จุดเด่นของแบรนด์นี้ คือ การนำผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วมาเพิ่มคุณค่าใหม่โดยการเพนท์สี พิมพ์ซิลค์สกรีน ปะติด และปักลวดลายลงไป เรียกได้ว่ามีฝีมือและไอเดียดี มีลูกค้าตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงผู้ใหญ่ สไตล์งานจึงมีทั้งลายเล่นๆ สำหรับวัยรุ่น และลายจริงจังสำหรับผู้ใหญ่ ที่ผ่านมาร้านเขามีออร์เดอร์สม่ำเสมออยู่แล้ว แต่ไพโรจน์ต้องการให้สินค้าขยายวงไปสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ที่เน้นงานดีไซน์มากขึ้น จึงนำสินค้ามาออกบูธในงานปล่อยแสง

เมื่อเอกลักษณ์ของฝีมือมาเจอกับเอกลักษณ์ไทย
ผลงานเสื้อยืดและเสื้อเชิ้ตที่มีกระเป๋า (เพนท์ลายกระต่ายโผล่หู ลูกแมวโผล่หัวออกมาจากกระเป๋าเสื้อ) ของไพโรจน์ สะดุดตาขวัญหทัย ตัณฑ์เกยูร ที่ปรึกษาโครงการต่อยอดฯ เข้าอย่างจัง เธอจึงเชิญเขาเข้าร่วมโครงการในเวลาต่อมา ความเนี้ยบของงานเพนท์รูปสัตว์นั้นสมจริงคล้ายกับพกพาสัตว์ตัวน้อยไปไหนมาไหนด้วย ไอเดียตั้งต้นในการต่อยอดสินค้าครั้งนี้ คือ การแตกลวดลายรูปสัตว์ที่โผล่ออกมาจากกระเป๋าให้เป็นรูปอื่นๆ ด้วย และหากเป็นไปได้ก็ให้เน้นรูปที่มีความเป็นไทยเข้ามา (เพื่อความแปลกตา เพราะผู้คนจะไม่คิดว่าลวดลายเหล่านี้จะมาอยู่บนเสื้อได้) หรืออาจจะลองขยายเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น เนคไท หรือใช้ผ้าขาวม้ามาตัดเสื้อแล้วพิมพ์ลายก็น่าสนใจ

HANUMAN2

ไพโรจน์กลับไปพร้อมการบ้านข้อใหญ่ เพราะสไตล์ที่จะทำใหม่นี้แตกต่างจากคอนเซ็ปท์เดิมของเขาพอสมควร แต่ไม่นานเขาก็กลับมาพบขวัญหทัยอีกครั้งพร้อมสินค้าทดลอง อันได้แก่ กระเป๋าผ้าใบเล็กและเสื้อยืดที่เพนท์ลายกนกและหนุมานโผล่ออกมาจากกระเป๋า ซึ่งเพิ่มลูกเล่นด้วยการนำผ้าลายมาทำเป็นกระเป๋าเพื่อขับเน้นจุดเด่นเฉพาะที่ นอกจากนั้นแล้ว เขายังทดลองการปักไหมและนำโครงสร้างของหัวหนุมานมาทำกระเป๋าทั้งใบด้วย อย่างไรก็ดีสินค้าชิ้นนี้ยังมีปัญหาในการผลิตจริง ขวัญหทัยจึงแนะนำให้ไพโรจน์ปรับเฉพาะชิ้นงานที่ควบคุมการผลิตได้ง่ายจะดีกว่า ทั้งสองตกลงเลือกเสื้อยืดและกระเป๋าผ้าใบเล็กมาพัฒนาต่อ โดยลดทอนลายเส้นและทีแปรงที่ดูเป็นไทยจ๋าลง และใส่สไตล์ของนักออกแบบลงไปแทน รวมทั้งอาจเปลี่ยนจากการเพนท์เป็นซิล์คสกรีน ฯลฯ

เมื่อแนวความคิดคงที่แล้ว ไพโรจน์ก็พัฒนาสินค้าจริงขึ้นจากเทคนิคที่มีอยู่เดิม โดยได้เพิ่มเรื่องราวใหม่ของ “ความเป็นไทย” เข้าไป ผ่านลวดลายหนุมาน ยักษ์ นก และดอกไม้ เขาเลือกใช้การพิมพ์ลายซึ่งให้ความรู้สึกโมเดิร์นมากกว่าทีแปรงของการเพนท์ และใช้การปักที่ให้เอฟเฟ็คท์แปลกตา เป็นการสร้างสินค้าแบบไทยๆ ขึ้นบนพื้นที่ใหม่ ซึ่งน่าจะสร้าง “เซอร์ไพรส์” ได้ไม่ต่างจากเจ้ากระต่ายที่โผล่หูออกมาจากเสื้อเป็นแน่

ที่ปรึกษาโครงการ : ขวัญหทัย ตัณฑ์เกยูร ผู้จัดการร้าน The Shop @ TCDC

Handmade to Profit: From intricate designs to T-Shirt—leveraging Thai identity
Story: Asira Panaram

Re-Edit a fashion brand by Pairoj Chompunit, and friends, selling clothing, bags and shoes at Chatruchak Weekend Market. The uniqueness of this brand is how value was being added to existing products with paint, patching and embroidery, making them brilliantly creative, crafty, and popular among broad fan base ranging from teens to adults—casual styled work for teens and the more serious for adults. Apart from the ornate designs, the compositions are spot on, resulted in regular orders for his shop. However, Pairoj wishes to expand his targets and to focus more on design, thus brought his products to the Ployseang booth.

When unique skill meets Thai uniqueness
The works that had caught Kwanhathai’s attention and to invited Paijoj to join the “Handmade to Profit” workshop were the T-shirts and shirts with pocket and painted rabbit and kitten peering out of the pockets. The skillfully painted animals were so realistic that they looked like the wearers were carrying live animals around.

The original idea to leverage the product was to diversify the pocket-peering animals, and if possible, to focus on images with Thai qualities for added element of surprise beyond expectation, and to carry on the continuous emotion from the surprise the peering rabbit. Or to expand into other products such as necktie, or use the Thai cotton checkered as the shirt fabric the printed images on top could be interesting.

Pairoj went back with a tough homework to crack, since the new style differs much from his original concept that he has been getting used to for a while. He came back with prototype such as small bag and T-Shirt painted with birds and Hanuman (the monkey god from the Ramayana) peering out from the pocket. The added gimmick was the use of printed cloths for the pockets to accentuate the plain white T-shirts. Apart from the painted images, he also experimented with embroideries. As for the bag, Paijoj took the contour of Hanuman’s head as the whole shape of the bag and create an opening where the mouth of the Hanuman is, however this piece had production problems, so Kwanhathai suggested him to rework the design for the simpler of production process.

Together, Kwanhathai and Pairoj decided to continue developing the T-shirts and the small bags by reducing the line art or the paint stroke that is too cliché, and add in the designer’s personal style, or to change from hand painted to silk screen.

Once the concept stabilized, Paijoj developed new products from existing techniques, but add in new stories, with a touch of Thainess from the Hanuman, demons, birds and flowers. And by choosing silk screening over painted techniques and new effects from embroidery, the design felt more modern. This creation took Thai products to a new territory, while retaining the same surprising effect as the peering rabbit’s ears from the shirt pocket.

« Back to Result

  • Published Date: 2010-10-28
  • Resource: www.tcdcconnect.com