Creative Knowledge

« Back to Result | List

School of Creative Solutions โดยมกร เชาว์วาณิช ห้องเรียนแนวใหม่ ผลิต “ผู้ประกอบการสร้างสรรค์”

เรื่อง: สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์

ถ้าพูดถึง Young Creative Entreprenuer หรือผู้ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นใหม่ที่โดดเด่นในบ้านเราแล้ว คงจะข้ามชื่อของคุณมกร เชาว์วาณิช ผู้ก่อตั้ง Cerebrum Design ไปไม่ได้ ทุกวันนี้นอกจากเขาจะต้องทำงานขับเคลื่อนบริษัทของตัวเองแล้ว คุณมกรยังดำรงตำแหน่ง VP - Young Creative Entrepreneur ของ British Council ที่มีสมาชิกกว่า 40 ประทศอีกด้วย วันนี้ TCDCCONNECT ได้โอกาสอันดีสามารถคว้าตัวคุณมกรมานั่งคุย แลกเปลี่ยนแนวคิด พร้อมทั้งนำโปรเจ็คท์ใหม่ๆ มาแบ่งปันให้คุณผู้อ่านได้สัมผัส “พลังในตัว” ของนักออกแบบผู้นี้

ในช่วงต้นของการสนทนา คุณมกรได้ชี้ให้เห็นว่า Creative Entrepreneur นั้น มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก ยิ่งในยุคเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูง ความคิดสร้างสรรค์ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเป็นทวีคูณ ซึ่ง ณ ตอนนี้ นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ภาครัฐเริ่มเล็งเห็นความสำคัญของ Creative Economy และทางสภาพัฒน์ฯ ก็ได้วางแผนที่จะนำ Creative Economy มาเป็นหนึ่งในแผนแม่บท (ของการร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้

“การขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่ Creative Economy อย่างสมบูรณ์นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแผนงานที่สวยหรูเพียงอย่างเดียว สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามและควรจะทำคู่ขนานกันไปด้วยก็คือ การสร้างบุคลากรที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์รุ่นใหม่ “Young Creative Entrepreneur” ให้ได้มากๆ เสียก่อน”

“เพราะคำว่า Creative ไม่ได้ถูกตีกรอบไปที่นักออกแบบเท่านั้น Creative หมายถึงความคิดสร้างสรรค์ ที่รวมไปถึงการบริหารจัดการอย่างสร้างสรรค์ ทัศนคติต่อการทำงาน การนำเสนอแนวคิด การคิดนอกกรอบ การสร้างธุรกิจในรูปแบบใหม่ ฯลฯ อาจจะกล่าวได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งกับทุกองค์กร”

School of Creative Solutions คือ คำตอบ
เมื่อมองย้อนดูที่หลักสูตรการศึกษาในบ้านเรา (แม้กระทั่งหลักสูตรที่มาจากต่างประเทศ) คุณมกรพบว่า ไม่มีหลักสูตรใดที่สร้าง Young Creative Entreprenuer ได้อย่างสมบูรณ์แบบ คนที่เรียนออกแบบก็มักจะขาดตรรกะทางด้านการบริหาร ในขณะที่นักบริหารก็ขาดความเข้าใจทางด้านงานศิลป์ การเรียนการสอนจึงเป็นเสมือนกับการพัฒนาสมองของมนุษย์เพียงด้านเดียว ไม่ใช่การพัฒนาสมองทั้งสองด้านให้ก้าวไปพร้อมๆกัน

แนวคิดข้างต้นนั้นเองคือ โจทย์หลักที่ทำให้มกร เชาว์วาณิช อยากเปิดสถาบันการเรียนรู้เพื่อสร้าง Young Creative Entrepreneur รุ่นใหม่ๆ ขึ้น เพื่อว่าในอนาคต เมืองไทยจะได้มีบุคคลากรสร้างสรรค์ ที่พร้อมทำงานรองรับกับการเติบโตของตลาด

“เนื่องจากผมเป็น VP ทางด้าน Creative Entrepreneur ของ British Council จึงมีโอกาสที่จะเข้าถึงแหล่งองค์ความรู้ได้ง่าย อีกทั้งทาง Bristish Council ก็ให้การสนับสนุนทางด้านเนื้อหาวิชา ข้อมูลวิชาการ ตัวอย่างของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ หรือแม้แต่ตัวบุคลากรผู้เชี่ยวชาญก็สามารถเชิญมาบรรยายได้ง่าย สถาบันแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนกับการปักธงผลิต Young Creative Entrepreneur อย่างครบวงจร”

คุณมกรวางหลักสูตรการปั้น Young Creative Entrepreneur ไว้ 4 ระดับ ดังต่อไปนี้
Track 0 เป็นการเรียนการสอนด้านพื้นฐานความคิด การแก้ปัญหา การปรับระดับทางความคิด เช่น มุมมองในการบริหาร การสร้างทัศนคติที่ดี วิธีและความสำคัญของการ Brainstorm การทำ Mind map ฯลฯ

Track 1 มุ่งเน้นด้านความเชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นการคิดในเชิง 2 มิติ ที่พูดถึงเรื่องสื่อโฆษณา สิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ หรือแนวคิดในเชิง 3 มิติ ที่พูดถึงเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ งานออกแบบภายใน หรืองานใหญ่ๆ อย่างสถาปัตยกรรม โดยเนื้อหาไม่ได้เน้นให้นักเรียนสร้างงานสวย แต่ให้นักเรียนสามารถถ่ายทอดแนวคิดออกมาให้เข้าใจได้ง่าย มีเหตุและผลรองรับ “การสื่อสาร” ถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับ Track นี้

Track 2 จะมุ่งเน้นการแก้ปัญหาในเชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูล รวมไปถึงการบริหารจัดการ ถ้าเป็นนักออกแบบ ก็สามารถใช้ Software ได้อย่างช่ำชอง ถ้าเป็นนักบริหารก็สามารถบริหารจัดการได้อย่างสร้างสรรค์

Track 3 เป็นระดับที่ผู้เรียนสามารถสร้างธุรกิจขึ้นมาได้เลย ซึ่งเสมือนกับการสร้าง Young Creative Entrepreneur คนใหม่ที่มาพร้อมกับธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ ทั้งทางด้านบริหารและงานออกแบบ

อย่างไรก็ตามในระบบการเรียนรู้แต่ละ Track นั้น จะมีส่วนผสมของการบริหารและการออกแบบควบคู่กันเสมอ เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้สมองทั้งสองซีกในการสร้างสรรค์งาน เหมือนกับมีวิชาหลักที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ทั้งงานบริหารและงานออกแบบ พร้อมกับวิชาเลือกที่ผู้เรียนสามารถพัฒนเสริมสร้างทักษะตามความถนัดได้

และนี่คือ School of Creative Solutions ที่คุณมกรกำลังปลุกปั้นให้เกิดขึ้น โดยอาศัยประสบการณ์และ Network ที่ตัวเองมีอยู่ แต่การก้าวไปข้างหน้าในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างธุรกิจใหม่ของตนเองแล้ว เขายังรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่สรรสร้าง Young Creative Entrepreneur รุ่นใหม่ให้เกิดขึ้นในประเทศด้วย เป็นการต่อยอดความแข็งแกร่งให้กับทิศทางการพัฒนาชาติไทย …ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคของ Creative Economy อย่างสมบูรณ์


« Back to Result

  • Published Date: 2009-11-09
  • Resource: www.tcdcconnect.com