Creative Knowledge

« Back to Result | List

เวิร์คชอปต่อยอดสินค้าทำมือสู่ตลาดทำกิน : บริษัท ก-ฮ จำกัด โดย ขาม จาตุรงคกุล

Ko2ho1

โจทย์

กระบวนการ

ผลลัพธ์

งานออกแบบฟอนต์ไทยที่เป็นวัตถุดิบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีศักยภาพในการต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้หลากหลาย

ทดลองออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เอื้อต่อการขับเน้นเอกลักษณ์ของฟอนต์ให้โดดเด่น ในขณะเดียวกันก็ง่ายต่อการซื้อหาและเก็บสะสม ของทั้งคนไทย และคนต่างชาติ

ได้กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีเรื่องราวเฉพาะตัว พร้อมทั้งช่วยเน้นย้ำในคุณค่าความเป็นฟอนต์ไทยด้วย


ขาม จาตุรงคกุล อดีตอาจารย์วิชาออกแบบนิเทศศิลป์ที่กำลังผันตัวไปเป็นอาจารย์วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ นอกจากจะสอนนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว ยังสร้างสรรค์งานออกแบบของตัวเองอย่างต่อเนื่อง โดยหลังจากที่ได้รับรางวัลการออกแบบฟอนต์ TH KoHo จาก Sipa เมื่อ 3 ปีก่อน เขาก็ได้ร่วมกับเพื่อนเปิดบริษัท “กอไก่ถึงฮอนกฮูก” ขึ้นมา

อาจารย์ขามและเพื่อนออกแบบและขายฟอนต์ไทยโดยนำวัตถุดิบความเป็นไทยมาใช้อย่างหลากหลาย ขณะนี้มีฟอนต์รวมอยู่ถึง 23 แบบแล้ว อย่างไรก็ตามพวกเขาตั้งใจจะออกแบบให้ได้ (อย่างน้อย) เท่ากับจำนวนพยัญชนะไทย (คือ 44 ตัว)

นอกจากงานสอนและงานที่บริษัทแล้ว ปัจจุบันอาจารย์ขามยังทำงานสร้างกิจกรรมความเคลื่อนไหวให้กับวงการศิลปะ และการออกแบบของจังหวัดขอนแก่นอยู่เนืองๆ ซึ่งการเข้าร่วมงานเทศกาลปล่อยแสง ก็เป็นทางหนึ่งที่เขาใช้กระตุ้นตนเองและนักศึกษา ให้นำเสนองานดีไซน์จากขอนแก่นสู่สายตาสาธารณชน จนในที่สุดผลงานก็มาเข้าตากรรมการ จนได้รับการชักชวนให้เข้าร่วมเวิร์คชอปต่อยอดฯ ของ TCDC

ในส่วนของฟอนต์ที่อาจารย์ขามกำลังทำอยู่นั้นมีความน่าสนใจอยู่แล้ว ขวัญหทัย ผู้จัดการ The Shop@TCDC จึงมองไปที่การต่อยอดรูปแบบของฟอนต์ให้มาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเชื่อมโยงกัน โดยเน้นเอกลักษณ์ที่แสดงความเป็นไทยแบบร่วมสมัย ถูกใจคนไทย โดนใจชาวต่างชาติ เช่น

1. เสื้อยืด
แบบที่ 1: ข้างหน้าพิมพ์ตัวอักษร “ก” ข้างหลังพิมพ์ตัวอักษร “ฮ” ของฟอนต์ที่อาจารย์ขามมีอยู่ ดีไซน์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงลักษณะเฉพาะของพยัญชนะไทย และเน้นย้ำถึงความเป็นบริษัท ก-ฮ ด้วย

แบบที่ 2: สร้างความสนุกสนานในลายเสื้อ ด้วยลายกราฟิกที่มาแทนพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว (ดีไซน์นี้เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ว่าวิธีการเรียกพยัญชนะไทยนั้นมักสื่อกันด้วยภาพอยู่แล้ว

KoHoTyproduct

ขวัญหทัยให้ลองนำภาพและพยัญชนะที่เป็นชื่อของฟอนต์ออกมาดีไซน์เป็นเข็มกลัด พร้อมทั้งแตกเนื้อหาไปเล่นกับ 12 นักษัตรไทยด้วย เพราะมีเรื่องราวและภาพที่สอดคล้องกันดี

โดยหลังจากที่คิดออกแบบผลิตภัณฑ์กันได้แล้ว ขวัญหทัยก็แนะว่าต้องไม่ลืมที่จะออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่ส่งเสริมภาพลักษณ์และการขายด้วย

จากคำแนะนำของขวัญหทัย อาจารย์ขามได้สร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาภายใต้ชื่อ “ก-ฮ Typroduct” ซึ่งรวมเอาความเป็นฟอนต์ไทยเข้าไว้กับความเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ผลงานของอาจารย์ขามทำออกมาได้ลงตัว ทั้งโลโก้ ก-ฮ Typroduct, เสื้อยืด, และเข็มกลัด ปัญหาที่เกิดขึ้นมีเพียงเรื่องเทคนิคการผลิตเท่านั้น ที่ยังไม่ลงตัวในช่วงแรกๆ เช่น การสกรีนเสื้อที่ต้องใช้เทคนิคต่างออกไปเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการ เข็มกลัดชุดแรกที่ทำในแบบมันวาวดูไม่ส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้า หากลองทำแบบด้านน่าจะให้ผลที่น่าพอใจมากกว่า อย่างไรก็ดี ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ได้ไม่ยาก ขวัญหทัยจึงให้เวลาปรับแก้อีกจนเรียบร้อย และขอให้อาจารย์ขามตั้งราคาสินค้าเพื่อทดลองวางขายใน The Shop @ TCDC ได้เลย


« Back to Result

  • Published Date: 2009-10-12
  • Resource: www.tcdcconnect.com