Creative Knowledge

« Back to Result | List

พัฒนาทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ในคุกกิ้งคลาส (ABC Cooking Studio Class)

เรื่อง: อาศิรา พนาราม

cookingclass_-copy.jpg

ที่โรงเรียนสอนทำอาหาร ABC Cooking Studio สยามสแควร์ซอย 1 นอกจากจะเปิดชั้นเรียนสอนทำอาหารที่มีร้านอาหารอยู่ในตัวแล้ว โรงเรียนแห่งนี้ยังสร้างสรรค์ธุรกิจแนวใหม่ขึ้นด้วยการ "ผสมผสานความรู้ในการทำอาหารเข้ากับการสัมมนาเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล"

ปกติแล้วในการเข้าร่วมงานสัมมนา มักจะเป็นการไปนั่งฟังบรรยาย ผสมกับการทำกิจกรรมเสริมความเข้าใจ แต่สำหรับคอร์สสัมมนาที่ ABC Cooking Studio นี้ ผู้เข้าสัมมนาจะได้เข้าเรียนทำอาหารโดยมีโจทย์ตั้งเอาไว้ ซึ่งรายละเอียด (โจทย์) ในแต่ละคอร์สนั้นก็จะเปลี่ยนไปตามจุดประสงค์ เงื่อนไข และปัจจัยแวดล้อมของผู้เข้าสัมมนา

ยกตัวอย่างคอร์สชื่อ Cooking up Team Building ที่มีวัตถุประสงค์เน้นเรื่องความสามัคคีของทีมงาน การยอมรับความสามารถของกันและกัน ฯลฯ งานนี้ก็จะมีการวางโจทย์และเงื่อนไขต่างๆ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายดังกล่าวอย่างชัดเจน โดยผู้ที่จัดวางหลักสูตรทั้งหมด คือ อาจารย์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกับคุณสหัส จันทกานนท์ แห่ง ABC Cooking Studio ซึ่งเป็นผู้ดูแลด้านการทำอาหาร

ที่ผ่านมา เสียงตอบรับต่อ "การสัมมนาด้วยการสอนทำอาหาร" นี้ดีมากๆ เพราะทุกคนที่เข้าคอร์สได้ลงมือปฏิบัติงานจริง ได้รู้จักนิสัยตัวเอง รู้จักนิสัยเพื่อนร่วมงาน และอื่นๆ ผ่านกิจกรรมการทำอาหาร ทำให้การสัมมนานี้บรรลุจุดประสงค์ได้ดียิ่งกว่าการนั่งฟังบรรยายเฉยๆ

คอร์สการสัมมนาลักษณะนี้เกิดขึ้นได้เมื่อหุ้นส่วนคนสำคัญของ ABC Cooking Studio ซึ่งเคยทำงานอยู่ในแวดวงวิชาการมาก่อน ได้พบปะพูดคุยในคลาสสอนทำอาหาร กับอาจารย์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (หลักสูตร MBA แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) จึงเห็นว่าบรรยากาศและสิ่งที่เกิดขึ้นในการสอนทำอาหารนั้น น่าจะพัฒนาไปเป็นการสัมมนาด้านทรัพยากรบุคคลได้

โดยมีแนวคิดหลักที่ว่า "การทำอาหารนั้นสะท้อนตัวตนของผู้ปรุงได้อย่างหมดเปลือก" ไม่ว่าจะเป็นบุคลิก ความเชื่อ พื้นฐานความคิด ฯลฯ ที่ผู้ร่วมงานแต่ละคนมีอยู่ จะถูกเผยออกมาเมื่อพวกเขาลงมือทำอาหาร จุดประสงค์ของคอร์สนี้จึงไม่ได้อยู่ที่การพัฒนาฝีมือปรุงอาหาร หากแต่อยู่ที่ผู้ร่วมสัมมนาแต่ละคนสามารถจัดการกับโจทย์ และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำอาหารต่างหาก

คอร์สสัมมนานี้เริ่มจัดครั้งแรกสำหรับการปฐมนิเทศในชั้นเรียน MBA ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากบรรดานิสิตเป็นอย่างมาก อาจารย์ประจำคอร์สจึงได้พัฒนาหลักสูตรขึ้นมาเพื่อตอบสนองการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรธุรกิจ ขณะนี้คอร์สนี้เริ่มมีบริษัทชั้นนำหลายแห่งสนใจนำไปอบรมพนักงานในระดับบริหาร

เนื้อหาและหัวข้อสัมมนาแต่ละครั้งไม่อาจนำมาเปิดเผยได้ ณ ที่นี้ หนึ่งเพื่อรักษาข้อมูลส่วนตัวของบริษัท สองคือสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละคอร์สล้วนแล้วแต่มีความเฉพาะตัว แตกต่างกันไปตามเงื่อนไข และบุคลิกของผู้เข้าร่วม แต่ทาง ABC Cooking Studio ยืนยันว่า ได้ผลดีและมีเสียงตอบรับที่ดีมาก คาดว่าน่าจะขยายธุรกิจนี้ไปยังกลุ่มบริษัทชั้นนำอื่นๆ ได้อย่างแน่นอน

เครดิตภาพ:
http://www.shilloh.com/personal_chef_cooking_class_party.htm
http://www.boybdream.com/manager-news-content.php?newid=126261

*** หมายเหตุ ภาพประกอบมิใช่ภาพจากการสัมมนาฯ


« Back to Result

  • Published Date: 2009-09-17
  • Resource: www.tcdcconnect.com