Creative Knowledge

« Back to Result | List

Longa โดย อรรถกฤษณ์ วรรณสอน จิลเวลรี่กึ่งศิลปะขยายสู่ตลาดแมส

เวิร์คชอป "ต่อยอดสินค้าทำมือ สู่ตลาดทำกิน" : Longa โดย อรรถกฤษณ์ วรรณสอน จิลเวลรี่กึ่งศิลปะขยายสู่ตลาดแมส

longa-before-after.jpg

ปัญหา

วิธีแก้ไข

ผลลัพธ์

สินค้าจิวเวลรี่กึ่งงานศิลป์มีสไตล์เฉพาะตัว สะดุดตา แต่ขายยาก เพราะราคาสูง และสวมใส่ในชีวิตประจำวันยาก พัฒนาแนวคิดของสินค้ากลุ่มใหม่ด้วยรูปแบบที่เรียบง่ายขึ้น เน้นซื้อง่ายขายคล่อง เพื่อให้เกิดรายได้มาเป็นทุนหมุนเวียนในการผลิตผลงานต่อไป ได้สินค้ากลุ่มใหม่ที่ลดทอนรายละเอียดลง ดูเรียบง่าย ใช้ง่ายขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแบรนด์ได้

ธุรกิจจิลเวลรี่ของครอบครัวปลูกฝังความชื่นชอบในการออกแบบเครื่องประดับให้กับอรรถกฤษณ์ วรรณสอนมาแต่เด็ก จนเมื่อจบการศึกษาในสาขาประยุกต์ศิลป์ เขาจึงต้องการต่อยอดธุรกิจเดิมของทางบ้านออกไป โดยการสร้างแบรนด์เครื่องประดับ Longa ขึ้นเป็นของตนเอง เน้นที่ความเฉพาะตัวของวัสดุและแนวคิดที่แตกต่างกันในเครื่องประดับแต่ละชิ้น (Conceptual Jewelry)

สินค้าของ Longa มีทั้งแบบที่เป็นงานศิลปะ (มีเพียงชิ้นเดียว ทำยาก และใส่ยากด้วย) และแบบที่เป็นแฟชั่นสำหรับสวมใส่จริง ความโดดเด่นอยู่ที่สไตล์เฉพาะตัวและการใช้วัสดุที่มีคุณภาพ เครื่องประดับของเขาจึงมีทั้งลูกค้าไทยและลูกค้าต่างชาติ ปัจจุบันวางขายในร้านที่จังหวัดเชียงใหม่ และออกแบบขายคู่กับร้านเสื้อผ้า 108 Apparel ในตลาดนัดสวนจตุจักร

longa1.jpg

เอกลักษณ์ของเครื่องประดับ Longa ซึ่งเน้นความอลังการและการใช้วัสดุอย่างเต็มที่นั้น ขวัญหทัย ผู้จัดการร้าน The Shop@TCDC เห็นว่า มีสไตล์เฉพาะตัวดีอยู่แล้ว สามารถนำงานที่มีอยู่มาวางเป็นชิ้นเพื่อโชว์ฝีมือและความเป็นตัวตนได้ แต่งานชิ้นพิเศษเหล่านี้ก็มีข้อจำกัดตรงที่สามารถเข้าถึงตลาดแค่เฉพาะกลุ่มเล็ก ทำให้มีราคาสูงและอาจขายยาก จึงอยากให้อรรถกฤษณ์แตกไลน์สินค้ามาเจาะกลุ่มตลาดที่กว้าง (Mass Market) ขึ้นด้วย โดยแนะให้ออกแบบเครื่องประดับที่สวมใส่ง่ายในชีวิตประจำวัน ตัดทอนรายละเอียดของวัสดุลง แต่ยังคงสไตล์ส่วนตัวไว้ หรือลองผสมผสานวัสดุธรรมชาติอย่างหินหรือไม้เข้ากับวัสดุเหล็กชุบเงิน-ทองที่นิยมใช้อยู่ เป็นการช่วยเปลี่ยนบรรยากาศ เพิ่มความหลากหลาย และเพิ่มมูลค่าได้

longa2.jpg

ในการพบกันครั้งต่อมา อรรถกฤษณ์นำตัวอย่างผลงานที่ตัดทอนรายละเอียด และตัวอย่างวัสดุที่เขาใช้มาให้ขวัญหทัยดู แต่ชิ้นงานนั้นก็ยังคงดู "มาก" อยู่ดี ขวัญหทัยอยากเห็นงานที่ดูเรียบง่ายยิ่งขึ้นอีก อรรถกฤษณ์จึงใช้ความคล่องแคล่วและจินตนาการประกอบชิ้นงานขึ้นใหม่ทันที โดยมีขวัญหทัยช่วยออกแบบจัดเรียงวัสดุให้ดูเป็นตัวอย่าง

longa3.jpg

เมื่อได้เห็นภาพรวมของเครื่องประดับที่เรียบง่ายขึ้น อรรถกฤษณ์ก็มีไอเดียในการออกแบบสินค้าสำหรับกลุ่มแมสที่ชัดเจนขึ้นทันที ขวัญหทัยยังแนะต่อว่า สินค้าในกลุ่มแมสนี้สามารถออกแบบสำหรับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายได้ตามไลฟ์สไตล์ ยกตัวอย่าง จากรสนิยมทางดนตรี เช่น กลุ่ม Punk, Rock, Heavy Metal เป็นต้น จากคำแนะนำของขวัญหทัยในรอบนั้น อรรถกฤษณ์ได้นำมาพัฒนาต่อเป็นเครื่องประดับที่เรียบง่ายขึ้น 6 ชุด 6 สไตล์ ซึ่งมีความน่าสนใจไม่น้อยไปกว่างานเดิมเลย

สินค้าชุดใหม่ของ Longa ที่จะวางขายใน The Shop @ TCDC นี้ จะมีความต่างจากสินค้าในคอลเลกชั่นเดิม คือ ดูเรียบง่ายขึ้น เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้กว้างขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ก็ยังคงเก็บสไตล์ส่วนตัวในเรื่องวัสดุและวิธีประกอบชิ้นงานไว้เป็นเอกลักษณ์ดังเดิม


« Back to Result

  • Published Date: 2009-08-07
  • Resource: www.tcdcconnect.com