Creative Knowledge

« Back to Result | List

ทำอย่างไรจึงจะได้ (ที่ฝึก) งาน

train22.jpg

ในช่วงที่เศรษฐกิจโลกเริ่มเข้าสู่ภาวะถดถอย ในประเทศไทยมีการคาดการณ์ถึงตัวเลขคนว่างงานร่วมล้านคนในปีพ.ศ. 2552 คนกลุ่มหนึ่งที่คงได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือ นักศึกษาจบใหม่ซึ่งจะต้องเผชิญกับปัญหาในการหางานและอาจต้องว่างงานกันเป็นปีๆ สำหรับเด็กที่ครอบครัวพอมีฐานะ การเริ่มประกอบธุรกิจเล็กๆ ของตัวเองคงจะเป็นทางออกหนึ่ง แต่สำหรับเด็กที่ไม่มีสายป่านจากพ่อแม่เลย การฝึกงานเพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ (เพื่อรอวันเศรษฐกิจพลิกฟื้น) ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ไม่แย่เกินไปนัก

10 ขั้นตอนต่อไปนี้คือ แนวปฏิบัติพื้นฐานที่ใช้ในการขอฝึกงานและการหางานในตำแหน่งแรกเข้า

หา-เก็บข้อมูล
1. ลองหาข้อมูลแล้วตัดสินใจดูว่าคุณอยากร่วมงานกับบริษัทหรือหน่วยงานไหน โดยอาจค้นคว้าจากสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ นิตยสาร อินเตอร์เน็ต หรือถามจากเพื่อน รุ่นพี่ หรืออาจารย์

2. จดรายชื่อบริษัทหรือหน่วยงานที่อยากเข้าฝึกงานหรือทำงานไว้อย่างน้อย 10แห่ง โดยเรียงลำดับตามความต้องการของคุณเอง เกณฑ์การเรียงลำดับก็แล้วแต่ความพอใจของคุณว่าคุณจะเลือกบริษัทหรือหน่วยงานที่มีผลงานที่คุณชื่นชอบ ตามชื่อเสียงของบริษัท ตามความใกล้-ไกลจากที่พักอาศัยของคุณ ฯลฯ

3. ค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทหรือหน่วยงาน 10 แห่งนั้นจากสื่อต่างๆ (ตามข้อ 1)

ติดต่อ
4. เขียนจดหมายแนะนำตัวเอง โดยระบุรายละเอียดที่น่าสนใจต่างๆ เกี่ยวกับตัวคุณ อาทิ คุณเป็นใคร จบการศึกษาจากที่ไหน มีคุณสมบัติหรือความสามารถด้านใด มีวัตถุประสงค์อะไรในการติดต่อครั้งนี้ เช่น ต้องการขอฝึกงาน ในแผนกใด ต้องการเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านใด เป็นต้น โดยต้องระบุวิธีติดต่อกลับให้ชัดเจนด้วย

5. แนบตัวอย่างผลงานของคุณไปด้วย อาจถ่ายเป็นรูปสี สไลด์ หรือสิ่งตีพิมพ์ที่แสดงให้เห็นถึงผลงานสร้างสรรค์ของคุณ หรือหากคุณมีความสามารถพิเศษเพิ่มเติมที่ต้องการเน้น เช่น ด้านคอมพิวเตอร์ การทำโมเดล ฯลฯ ก็อย่าลืมเน้นย้ำไปด้วย โดยอาจแนบตัวอย่างไป 5-6 รูป

6. แนบประวัติส่วนตัว (CV, resume) ที่มีขนาดความยาว 1 หน้ากระดาษ A4

7. อย่าเสียเวลาจนเกินเหตุกับการออกแบบที่มากเกินความจำเป็น เช่น หัวจดหมาย กระดาษจดหมาย ซองจดหมาย ฯลฯ ให้เน้นที่เนื้อความที่ชัดเจน ตรงวัตถุประสงค์ และอย่าลืมแนบรูปผลงานตามข้อ 5 ไปด้วย

8. โทรศัพท์ ส่งแฟกซ์ หรือส่งอีเมล์ เพื่อขอชื่อผู้ที่คุณจะติดต่อด้วยในบริษัทหรือหน่วยงานนั้น อย่างไรก็ตาม หากทางบริษัทแจ้งว่ายังไม่ประสงค์จะเปิดรับตำแหน่งงานใดๆ ก็ให้ขอชื่อผู้ที่ติดต่อมาไว้เป็นข้อมูล

ติดตามผล
9. หลังจากกระบวนการติดต่อผ่านไปประมาณ 1สัปดาห์แล้วให้เริ่มติดตามผลจากคนที่คุณติดต่อด้วย โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่า ทางบริษัทได้รับจดหมายของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอาจสอบถามว่าเขาต้องการดูตัวอย่างงานเพิ่มเติมหรือไม่ หากคุณเตรียมตัวตอบคำถามไว้ด้วยก็จะดี เผื่อว่าทางบริษัทมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการนัดสัมภาษณ์ เป็นต้น และหากคุณต้องเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อการสัมภาษณ์ ถ้าสามารถนัดได้มากกว่า 1 บริษัทในระยะเวลาใกล้เคียงกันก็จะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มาก

10. ให้กระทำตามข้อ 9 อยู่เรื่อยๆ(เฉลี่ยทุกๆ 2 สัปดาห์)จนกระทั่งคุณได้เข้ารับการสัมภาษณ์หรือได้รับคำตอบที่แน่นอน รวมทั้งพยายามทำพอร์ตโฟลิโอเพิ่มเติม เพื่อส่งให้ทางบริษัทดูด้วย

ข้อมูลและภาพจาก:
http://www.core77.com/
http://www.flashattractions.com/
http://www.graphic-design-blog.com/

« Back to Result

  • Published Date: 2009-02-03
  • Resource: www.tcdcconnect.com