Creative Knowledge

« Back to Result | List

เคล็ดลับสร้างความประทับใจเมื่อต้องไปสัมภาษณ์งาน

1.jpg

ดีไซเนอร์สุดเซอร์ทั้งหลาย ต่อไปนี้คือเคล็ดลับการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานเบื้องต้นที่ทุกคนควรตระหนักไว้ อย่าลืมว่าคุณมีโอกาสเพียงครั้งเดียวที่จะสร้างความประทับใจ ฉะนั้นการเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งสำคัญ

เตรียมตัวก่อนไปสัมภาษณ์
เรียนรู้เรื่องบริษัท ตำแหน่ง และบุคลากร
- คุณควรหาข้อมูลของนายจ้างจากสื่อต่างๆ ไว้ล่วงหน้า เช่น จากเว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ หรือถ้าสามารถติดต่อกับคนที่เคยทำงานในองค์กรดังกล่าวมาก่อนได้ก็ยิ่งดี
- คุณสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่คุณสนใจได้จากผู้ที่แนะนำคุณ หรือจากเว็บไซต์ที่เปิดรับสมัคร การศึกษาขอบเขตความรับผิดชอบของตำแหน่งงานไว้ล่วงหน้าเป็นเรื่องสำคัญ คุณควรแน่ใจก่อนว่าประสบการณ์และความต้องการของคุณนั้นสอดคล้องกับตำแหน่งงานจริงๆ
- เตรียมคำถามและข้อสงสัยเพื่อถามในเวลาสัมภาษณ์ หากคุณต้องผ่านการสัมภาษณ์กับหลายฝ่าย ควรขอตารางการนัดสัมภาษณ์ พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับคนที่จะสัมภาษณ์คุณล่วงหน้าด้วย เช่น ชื่อ ตำแหน่ง บทบาทของบุคคลเหล่านั้นกับตำแหน่งงานที่คุณสมัคร

สื่อสารข้อดีของคุณให้ชัดเจน
ผู้ที่สัมภาษณ์คุณย่อมต้องการทราบว่าประสบการณ์ของคุณจะตอบสนองความต้องการของเขาได้มากน้อยแค่ไหน ฉะนั้นเพื่อจูงใจผู้สัมภาษณ์ คุณต้องวางแผนให้ดีเพื่ออธิบายถึงสิ่งที่ตนเคยทำในอดีต โดย
- ให้ข้อมูลที่ละเอียดพอที่ผู้สัมภาษณ์จะเข้าใจและสนใจด้วย (ไม่มากไปน้อยไป)
- อาจใช้การอุปมาเปรียบเทียบเพื่อช่วยให้คนอื่นเข้าใจเนื้องานในวิชาชีพของคุณได้ง่ายขึ้น เพราะบางคนอาจไม่คุ้นเคยกับเนื้องานที่คุณทำ (เช่น ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น)
- ให้อธิบายถึงความสำเร็จของผลงานหรือความคิดที่คุณเคยปฏิบัติมา ซึ่งต้องอธิบายให้ได้ว่าแบบหรือโครงร่างที่คุณทำนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันความสำเร็จของสินค้า บริการ หรือโครงการใดๆ ก็ตาม โดยอาจระบุว่างานของคุณช่วยเพิ่มยอดขาย เพิ่มคุณค่า เปิดตลาดใหม่ หรือสร้างชื่อให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ เป็นต้น

เตรียมพอร์ตโฟลิโอ / ข้อมูลที่จะนำเสนอ
- พอร์ตโฟลิโอนั้นไม่ใช่สมุดภาพวิชาประวัติศาสตร์ของคุณ ฉะนั้นถ้างานใดดูเก่าเก็บเกินไปก็ไม่ควรจะนำเสนอ ที่สำคัญคุณต้องศึกษามาก่อนว่านายจ้าง / ผู้ที่สัมภาษณ์คุณนั้นเขาสนใจอะไรเป็นพิเศษ แล้วจึงปรับพอร์ตโฟลิโอให้เหมาะสม
- นอกจากจะนำเสนองานในรูปเอกสารแล้ว คุณอาจเสนองานบนจอคอมพิวเตอร์ด้วยก็ได้ แต่ต้องจัดลำดับการนำเสนอให้ดี เพื่อความเข้าใจง่าย ไม่สับสน
- ท้ายสุดคุณอาจนำเสนอภาพถ่าย ภาพเขียน หรือภาพผลงานในระหว่างขั้นตอนการผลิต ฯลฯ ประกอบไปด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความต้องการของผู้สัมภาษณ์

การซักซ้อม
- คุณควรลองซ้อมนำเสนองานกับเพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงาน หรือคนที่คุณไว้วางใจก่อน เพื่อให้เขาแนะนำและติชมการนำเสนอของคุณ
- ลองสมมติว่าหากเพื่อนของคุณต้องเป็นผู้สัมภาษณ์ เขาอยากจะถามอะไรคุณบ้าง หรือหากเขาเคยมีประสบการณ์ไปสัมภาษณ์งานในลักษณะเดียวกันมาก่อน เขาเคยเจอคำถามในรูปแบบไหน เพื่อคุณจะได้เตรียมคำตอบไว้ล่วงหน้าได้คร่าวๆ

สอบถามเส้นทางและการเดินทาง
เพื่อป้องกันความขลุกขลักและข้อผิดพลาด คุณควรสอบถามบริษัทจัดหางาน (หรือผู้ที่นัดสัมภาษณ์คุณ) ถึงเส้นทางและการเดินทางไว้ก่อนล่วงหน้า รวมถึงเรื่องที่จอดรถด้วย

ณ วันสัมภาษณ์
มาถึงก่อนเวลา
คุณควรเผื่อเวลาเพื่อให้มาถึงสถานที่นัดสัมภาษณ์ได้ก่อนประมาณ 15 - 30 นาที ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากการจราจรติดขัด หาที่สถานที่ไม่พบ หาที่จอดรถไม่เจอ หรือหากอากาศร้อน คุณอาจต้องการเวลานั่งพักหรือใช้ห้องน้ำก่อนสักเล็กน้อย โดยถ้าเป็นไปได้ควรเข้าไปในแผนกต้อนรับก่อนเวลานัดหมาย 5 นาที

ใช้เวลารอคอยอย่างฉลาด
หากคุณต้องนั่งรอ คุณควรหาอะไรทำไปด้วย เช่น อ่านใบผ่านงานของคุณ ตรวจทานคำตอบที่เตรียมไว้ หรืออ่านข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่คุณมารอสัมภาษณ์

รักษามารยาทตลอดเวลา
คุณควรรักษามารยาทกับทุกคน (แม้กระทั่งพนักงานต้อนรับ) และในเวลาที่สัมภาษณ์ จงใช้คำว่า "กรุณาช่วย" และ "ขอบคุณ" ให้มากกว่าปกติ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการนินทาว่าร้ายนายจ้างในอดีต

ตั้งใจที่จะ "ให้" และ "รับ"
- คุณควรหาความพอดีระหว่างการพูดและการฟัง อย่าอธิบายมากความหรือซ้ำซากน่ารำคาญ พยายามหลีกเลี่ยงการพูดฝ่ายเดียว ทำตัวเป็นผู้ฟังที่ดีเมื่ออีกฝ่ายเริ่มพูด และไม่ควร "อบรม" คนที่มาสัมภาษณ์คุณด้วย
- พยายามถามคำถามเปิด เพื่อให้อีกฝ่ายตอบคำถามได้ง่าย ด้วยวิธีนี้คุณจะรู้จักอีกฝ่ายได้ดีขึ้น เข้าใจเขามากขึ้นว่าเขาต้องการอะไรจากคุณบ้าง

ต้องจริงใจ สนใจ และกระตือรือร้น
- พยายาม "หายเกร็ง" ให้เร็วที่สุด ทำตัวร่าเริงแจ่มใส สบตาผู้ที่สัมภาษณ์คุณไว้ตลอด และไม่ต้องกลัวที่จะหัวเราะ ยิ้ม หรือถามคำถาม
- ถ้าคุณสนใจบริษัทนี้จริง คุณควรถามข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานให้ละเอียด เช่น มีอะไรบ้างที่จำเป็นต่อการทำงาน หรือผลงานจะถูกวัดอย่างไร รวมถึงการให้โบนัส ฯลฯ
- หากผู้สัมภาษณ์ถามคุณถึงเงินเดือนที่ต้องการ ให้คุณบอกตัวเลขที่คุณต้องการจริงๆ ที่สำคัญต้องเป็นตัวเลขที่ตรงกับที่คุณให้ไว้กับบริษัทจัดหางานด้วย
- ความจริงจังเป็นเรื่องสำคัญมาก คุณควรแสดงความกระตือรือร้น เอาจริงเอาจัง ในขณะนำเสนอผลงาน (อย่านำผลงานที่คุณไม่มั่นใจมาเสนอเด็ดขาด)
- จงอธิบายกระบวนการผลิตผลงานให้ครบถ้วน ตั้งแต่การชี้ถึงปัญหา กลวิธีที่คุณคิดและใช้เพื่อแก้ไขปัญหานั้น รวมทั้งเกณฑ์บรรทัดฐานที่คุณตั้งไว้เพื่อวัดความสำเร็จ
- สิ่งสำคัญอีกข้อที่ผู้สัมภาษณ์ต้องการจะรู้ก็คือ "คุณจะเข้ากับผู้ร่วมงานคนอื่นได้ดีแค่ไหน" ฉะนั้นคุณควรเตรียมพร้อมที่จะพูดคุยเรื่องสัพเพเหระต่างๆ ด้วย เช่น ดนตรี กีฬา นวนิยาย ฯลฯ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่คุณต้องอยู่กับว่าที่นายจ้างเป็นเวลานานๆ หรืออาจต้องร่วมรับประทานอาหารกับเขา

ข้อมูลลับ
อย่าเปิดเผยข้อมูลลับเกี่ยวกับนายจ้างในอดีต หรืองานที่คุณเคยทำมาเป็นอันขาด

ใช้ภาษาที่ง่าย
คุณควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายตลอดเวลา โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีคน "หลายสัญชาติ" หรือ "หลายภาษา" เลือกใช้ประโยคที่ครบถ้วนสมบูรณ์ หลีกเลี่ยงภาษาพูดที่ห้วนสั้นไม่เป็นทางการ เช่น "like", "ya know", "uh" รวมทั้งสแลง และภาษาวัยรุ่น จงพูดช้าๆ ชัดๆ แต่ให้เป็นธรรมชาติ ทุกคนจะได้เข้าใจได้ดี

ติดตามผลการสัมภาษณ์
- ให้โทรศัพท์คุยกับบริษัทจัดหางานทันทีหลังการสัมภาษณ์ อธิบายความรู้สึกและความคิดของคุณให้กับบริษัทจัดหางาน
- ควรส่งจดหมายหรืออีเมลล์ขอบคุณไปให้ผู้ที่สัมภาษณ์คุณทุกคน โดยให้ระบุเป็นรายบุคคลไป (ไม่ใช่โดยรวม) ทั้งนี้เพื่ออธิบายความเข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่งและความสนใจที่คุณมีต่องานนั้นๆ
- รอหนึ่งสัปดาห์แล้วจึงโทรศัพท์หรืออีเมลล์ติดตามผลการสัมภาษณ์ (หากยังไม่ทราบผล)

ดูแลร่างกายและจิตใจในเช้าวันสัมภาษณ์
- แปรงฟัน อาบน้ำ สระผม ทำความสะอาดเล็บให้สะอาด หากจำเป็นให้ใช้ยาดับกลิ่นตัวและน้ำยาบ้วนปากด้วย - พกลูกอมหรือยาพ่นดับกลิ่นปากติดตัวไว้ เผื่อต้องใช้ก่อนประชุม
- ใช้น้ำหอมหรือ after shave แค่พอประมาณ
- เล่นดนตรี เพื่อทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น
- ออกกำลังกายและหายใจลึกๆ ถ้าคุณรู้สึกประหม่า

smvs.jpg

เตรียมการแต่งกายให้เหมาะสม
- เครื่องแต่งกายควรเรียบร้อย เป็นธรรมชาติ และไม่เป็นจุดเด่นเกินไป
- หากคุณไม่มั่นใจเรื่องการแต่งกาย ให้สอบถามจากบริษัทจัดหางาน หรือผู้ช่วยของคนที่คุณนัดสัมภาษณ์
- การแต่งกายแบบธุรกิจเหมาะสมที่สุดสำหรับการนัดสัมภาษณ์ครั้งแรก
- ไม่ควรใส่รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าแตะ
- หลีกเลี่ยงสายเดี่ยว เสื้อผ้ารัดรูป เอวลอย
- ใส่เครื่องประดับให้พอเหมาะ และอย่าใส่เครื่องประดับที่ส่งเสียงดัง
- สุภาพสตรีที่ผมยาวควรรวบผมให้เรียบร้อย

เครดิตภาพ : http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=anotherside&month=03-2009&date=19&group=33&gblog=75

« Back to Result

  • Published Date: 2009-03-18
  • Resource: www.tcdcconnect.com