Creative Knowledge

« Back to Result | List

“สวนศิลป์ บ้านดิน ธรรมชาติสถานเพื่องานศิลปะ” เชื่อมต่อธรรมะ-ศิลปะ-ชุมชน ผ่านโรงเรียนการแสดง

pattrawadee1.jpg

การศึกษาที่มีคุณภาพนั้นนอกจากจะช่วยสร้างอนาคตทางด้านอาชีพการงานแล้ว ยังจะเอื้อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทัศนคติและบุคลิกภาพเพื่อการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม รวมทั้งเอื้อต่อการค้นพบตัวตนและแนวทางการดำเนินชีวิตในอนาคตด้วย เมื่อปีที่แล้ว (พ.ศ. 2551) ทางภัทราวดีเธียเตอร์ (http://www.patravaditheatre.com/) ได้เปิด โรงเรียนศิลปะการแสดงขึ้นอีกแห่งหนึ่ง ภายใต้ชื่อ "สวนศิลป์ บ้านดิน ธรรมชาติสถานเพื่องานศิลปะ" ณ สวนศิลปะของชุมชน ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นธรรมสถานเพื่องานศิลปะ โดยมีคุณมานพ มีจำรัส (ครูนาย) ศิลปินรางวัลศิลปาธรยอดเยี่ยมประจำปีพ.ศ. 2548 เป็นผู้อำนวยการ

pattrawadee2.jpg

โรงเรียนการแสดงแห่งนี้เปิดสอนหลักสูตรด้านนาฏศิลป์และศิลปะการแสดงหลากหลาย อาทิ รำไทย โขน นาฏศิลป์พื้นบ้าน นาฏศิลป์ร่วมสมัย นาฏศิลป์ตะวันตก (ซึ่งรวมถึงการเต้นฮิปฮอป) ฯลฯ รวมทั้งฝึกอบรมให้นักเรียน นักศึกษา และคณะครู นำเอาทักษะด้านศิลปะการแสดงไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาอื่นๆ ต่ออีกด้วย เช่น ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์

การเรียนการสอนของโรงเรียนสวนศิลป์ บ้านดิน ธรรมชาติสถานเพื่องานศิลปะนี้จะเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับชุมชน เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของการตั้งโรงเรียนที่มุ่งหวังจะส่งศิลปินกลับคืนถิ่นกำเนิด นำความรู้ความสามารถกลับไปพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนดั้งเดิมของตน

นับเป็นแนวคิดทางการศึกษาที่ขยายผลได้อย่างสร้างสรรค์ เอื้อประโยชน์ทั้งต่อตัวผู้เรียน ต่อชุมชน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเลยทีเดียว

ข้อมูลและภาพจาก:
http://www.patravaditheatre.com/

« Back to Result

  • Published Date: 2009-05-18
  • Resource: www.tcdcconnect.com
  • “ฉันเคยได้ยินเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับผู้หญิงมุสลิมที่ไปทำผมในซาลอน แต่ทันทีที่มีผู้ชายเดินผ่านประตูเข้ามา พวกเธอก็ต้องรีบคว้าผ้ามาคลุมผมที่ยังเปียกอยู่แล้ววิ่งไปหลบในห้องข้างหลัง” 
    ">
    “ฉันเคยได้ยินเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับผู้หญิงมุสลิมที่ไปทำผมในซาลอน แต่ทันทีที่มีผู้ชายเดินผ่านประตูเข้ามา พวกเธอก็ต้องรีบคว้าผ้ามาคลุมผมที่ยังเปียกอยู่แล้ววิ่งไปหลบในห้องข้างหลัง” 
  • เรียนรู้วิธีการออกแบบประสบการณ์ให้เหมาะสำหรับผู้บริโภครุ่นใหม่ ที่มีเวลาน้อย และใช้ชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์มาก กับธุรกิจตัดเย็บชุดสูทจาก “Fred&Francis” ที่เสิร์ฟบริการแปลกใหม่ แตกต่าง และตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้อย่างน่าจับตามอง
  • สำรวจมุมมองนักคิด “วิชัย พูลวรลักษณ์” นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของอาณาจักรไลฟ์สไตล์ W District ย่านพระโขนง กับโปรเจ็กต์ใหม่ที่จับมือร่วมกับ TCDC ในการเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้และบ่มเพาะไอเดียจากแนวคิดเรื่องการเข้าใจประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) อย่างจริงจัง
  • “โอชานคร” ผ้าพันคอศิลปะลายจัดจ้าน แรงบันดาลใจจากชายหาดและเทศกาลดนตรี