Creative Knowledge

« Back to Result | List

งานสัมมนา Library 2.0: จากแนวคิดสู่การประยุกต์ใช้จริง (14 มิถุนายน 2550)

งานเสวนา “Library 2.0: จากแนวคิดสู่การประยุกต์ใช้จริง”

เวลา 14 มิถุนายน 2550 | 10:00-17:00
สถานที่ ห้องออดิทอเรียม TCDC

วิทยากร ทรงพันธ์ เจิมประยงค์, เลอชาติ ธรรมธีรเสถียร

การใช้องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง มักมาจากการจัดการองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (สศบ.) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการองค์ความรู้และการเผยแพร่องค์ความรู้ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการพัฒนาช่องทางการเผยแพร่ความรู้สู่อินเทอร์เน็ต โดยห้องสมุดศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ได้พัฒนาแนวคิด หลักการ และทฤษฎี Library 2.0 มาประยุกต์ใช้กับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จนประสบความสำเร็จ จึงประสงค์จะเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวออกไปสู่บรรณารักษ์ นักสารสนเทศ ตลอดจนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดยการจัดสัมมนาเรื่อง “Library 2.0: จากแนวคิดสู่การประยุกต์ใช้จริง” เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ แนวคิดใหม่ๆ ทันต่อความก้าวหน้าในวิทยาการที่เป็นมาตรฐานสากล ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่างเพื่อนร่วมวิชาชีพ เพื่อการพัฒนางานวิชาชีพ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมในอนาคต  

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.tcdc.or.th/exhibition/detail.php?ID=13428

ดูวิดีโอ คลิก« Back to Result

  • Published Date: 2012-10-31
  • Resource: video.tcdc.or.th
  • “ฉันเคยได้ยินเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับผู้หญิงมุสลิมที่ไปทำผมในซาลอน แต่ทันทีที่มีผู้ชายเดินผ่านประตูเข้ามา พวกเธอก็ต้องรีบคว้าผ้ามาคลุมผมที่ยังเปียกอยู่แล้ววิ่งไปหลบในห้องข้างหลัง” 
    ">
    “ฉันเคยได้ยินเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับผู้หญิงมุสลิมที่ไปทำผมในซาลอน แต่ทันทีที่มีผู้ชายเดินผ่านประตูเข้ามา พวกเธอก็ต้องรีบคว้าผ้ามาคลุมผมที่ยังเปียกอยู่แล้ววิ่งไปหลบในห้องข้างหลัง” 
  • เรียนรู้วิธีการออกแบบประสบการณ์ให้เหมาะสำหรับผู้บริโภครุ่นใหม่ ที่มีเวลาน้อย และใช้ชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์มาก กับธุรกิจตัดเย็บชุดสูทจาก “Fred&Francis” ที่เสิร์ฟบริการแปลกใหม่ แตกต่าง และตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้อย่างน่าจับตามอง
  • สำรวจมุมมองนักคิด “วิชัย พูลวรลักษณ์” นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของอาณาจักรไลฟ์สไตล์ W District ย่านพระโขนง กับโปรเจ็กต์ใหม่ที่จับมือร่วมกับ TCDC ในการเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้และบ่มเพาะไอเดียจากแนวคิดเรื่องการเข้าใจประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) อย่างจริงจัง
  • “โอชานคร” ผ้าพันคอศิลปะลายจัดจ้าน แรงบันดาลใจจากชายหาดและเทศกาลดนตรี