Creative Knowledge

« Back to Result | List

งานเสวนา การบริหารงานเชิงประจักษ์เพื่อความอยู่รอดของห้องสมุดในอนาคต (20 มิถุนายน 2555)

งานเสวนา “การบริหารงานเชิงประจักษ์เพื่อความอยู่รอดของห้องสมุดในอนาคต”

เวลา 11 มกราคม 2550 | 13:00-17:00 น.
สถานที่ ห้องออดิทอเรียม TCDC

วิทยากร ทรงพันธ์ เจิมประยงค์, อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์, ดร. นฤมล รื่นไวย์

ภาพสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การให้บริการสารสนเทศในรูปแบบเดิมเริ่มที่จะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อีกต่อไป การเสวนาในหัวข้อ “การบริหารงานเชิงประจักษ์เพื่อความอยู่รอดของห้องสมุดในอนาคต” จะแบ่งเนื้อหาออกเป็นสองส่วน โดยจะชี้ให้เห็นกระแสทางสังคมและเทคโนโลยีสองประการที่มีผลต่อการจัดการและบริการสารสนเทศ ได้แก่ เนื้อหาดิจิตอล และการจัดการองค์ความรู้

ในยุคที่เนื้อหาดิจิตอล (digital content) กำลังเฟื่องฟู ผู้ผลิต (เช่น สำนักพิมพ์) เดิมมีการปรับตัวขนานใหญ่ ในขณะเดียวกันก็มีผู้ผลิตหน้าใหม่เกิดขึ้นมาในตลาดเนื้อหาออนไลน์ การแข่งขันของผู้ผลิตส่งผลโดยตรงต่อเนื้อหาของข่าวสาร สารสนเทศ รูปแบบการนำเสนอ ตลอดจนการจัดส่งสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงตัวผู้ใช้โดยตรง ทำให้บทบาทของตัวกลางอย่างห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศลดน้อยลงไปอย่างมาก ดังนั้นเพื่อความอยู่รอดขององค์กรและวิชาชีพ การเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้ปฏิบัติงานสารสนเทศจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.tcdc.or.th/calendar/detail.php?ID=8424

ดูวิดีโอ คลิก


« Back to Result

  • Published Date: 2012-10-30
  • Resource: video.tcdc.or.th
  • “ฉันเคยได้ยินเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับผู้หญิงมุสลิมที่ไปทำผมในซาลอน แต่ทันทีที่มีผู้ชายเดินผ่านประตูเข้ามา พวกเธอก็ต้องรีบคว้าผ้ามาคลุมผมที่ยังเปียกอยู่แล้ววิ่งไปหลบในห้องข้างหลัง” 
    ">
    “ฉันเคยได้ยินเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับผู้หญิงมุสลิมที่ไปทำผมในซาลอน แต่ทันทีที่มีผู้ชายเดินผ่านประตูเข้ามา พวกเธอก็ต้องรีบคว้าผ้ามาคลุมผมที่ยังเปียกอยู่แล้ววิ่งไปหลบในห้องข้างหลัง” 
  • เรียนรู้วิธีการออกแบบประสบการณ์ให้เหมาะสำหรับผู้บริโภครุ่นใหม่ ที่มีเวลาน้อย และใช้ชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์มาก กับธุรกิจตัดเย็บชุดสูทจาก “Fred&Francis” ที่เสิร์ฟบริการแปลกใหม่ แตกต่าง และตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้อย่างน่าจับตามอง
  • สำรวจมุมมองนักคิด “วิชัย พูลวรลักษณ์” นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของอาณาจักรไลฟ์สไตล์ W District ย่านพระโขนง กับโปรเจ็กต์ใหม่ที่จับมือร่วมกับ TCDC ในการเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้และบ่มเพาะไอเดียจากแนวคิดเรื่องการเข้าใจประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) อย่างจริงจัง
  • “โอชานคร” ผ้าพันคอศิลปะลายจัดจ้าน แรงบันดาลใจจากชายหาดและเทศกาลดนตรี