Creative Knowledge

« Back to Result | List

งานจัดแสดง คาเร็คเตอร์และคอนเทนท์ ในเครือบริษัทวิธิตาแอนิเมชั่น ประจำปี 2553 (22 มิถุนายน 2553)

งานจัดแสดง คาเร็คเตอร์และคอนเทนท์ ในเครือบริษัทวิธิตาแอนิเมชั่น ประจำปี 2553

เวลา 22 มิถุนายน 2553
สถานที่ ห้องออดิทอเรียม TCDC

วิทยากร สันติ เลาหบูรณะกิจ

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์หนึ่งในอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ได้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญ โดยเฉพาะสินค้าที่มีการนำคาแร็คเตอร์ของการ์ตูน ไปประกอบกับสินค้าเป็นกลุ่มสินค้าใหม่อีกรูปแบบหนึ่งที่กำลังเป็นนิยมในตลาดโลก และทำรายได้เข้าประเทศที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนจำนวนมหาศาลต่อปี ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีศักยภาพในการสร้างการ์ตูนคาแร็คเตอร์แอนิเมชั่นที่เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ ตั้งแต่การสร้างสรรค์ การพัฒนาต่อยอดและการผลิตและการจัดการ หนึ่งในนั้นคือ “สำนักพิมพ์บรรลือสาส์น” เป็นสำนักพิมพ์ที่มีบทบาทมากในประวัติศาสตร์การ์ตูนไทย จากการจัดพิมพ์นิยายชุด และหนังสือการ์ตูนยอดนิยมหลายชุดทั้งในอดีตและปัจจุบัน เช่น หัสนิยายชุด พล นิกร กิมหงวน ขายหัวเราะ มหาสนุก ปังปอนด์ หนูหิ่นอินเตอร์ เป็นต้น และเป็นผู้บุกเบิกการทำ ภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เป็นรายแรกของประเทศไทย ซึ่งหากมีการวางรากฐานงานและได้รับความร่วมมืออย่างดีจากองค์กรที่เกี่ยว ข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะสามารถทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจของสินค้าในกลุ่มนี้ได้

« Back to Result

  • Published Date: 2011-07-26
  • Resource: video.tcdc.or.th