Creative Knowledge

« Back to Result | List

สิริวรรณ ชิวารักษ์ นักออกแบบกระเป๋าแบรนด์ Artwork

วิสาข์ สอตระกูล และ สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิช

ป้อม-artwork.jpg

จากพื้นฐานที่เป็นคนชอบกระเป๋าบวกกับแนวคิดในการผนวกศิลปะเข้ากับงานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม สิริวรรณ ชิวารักษ์ จึงต่อยอดความชอบนี้เป็นธุรกิจ โดยเธอเลือกนำวัสดุกระดาษที่แข็งแรงทนทาน น้ำหนักเบา แต่มีคุณสมบัติในการรับน้ำหนักได้ดีมาเป็นวัสดุตั้งต้น จากนั้นก็นำทักษะงานออกแบบอุตสาหกรรมมาสร้างสรรค์กระเป๋าในแนวสตรีท (Street style) ที่คนทั่วไปสามารถใช้บรรจุสิ่งของต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้ (คอลเล็กชั่นกระเป๋าที่เธอออกแบบนี้สามารถรับน้ำหนักคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คได้อย่างสบาย พร้อมมีซิปเปิด-ปิด ด้านบนเพื่อกันน้ำกันฝนด้วย)

แม้ว่ารูปแบบของกระเป๋าในช่วงเริ่มต้นธุรกิจจะมีเพียงแค่ 1 รูปแบบ แต่สิริวรรณได้ประยุกต์ใช้สีสรรและลวดลายกราฟิกเพื่อแตกชิ้นงานออกเป็นคอลเล็กชั่นต่างๆ อาทิเช่น 

1) รุ่น Original ที่โชว์พื้นผิวธรรมชาติของตัววัสดุ 
2) รุ่น Two Tone จับคู่สีเพิ่มความสดใสให้กับกระเป๋า 
3) รุ่น Pattern กับแนวคิดการเชิญศิลปินที่มีชื่อเสียงมาร่วมออกแบบสร้างลวดลายบนกระเป๋า โดยลวดลายที่ว่าจะเป็นการนำศิลปะของไทยมาผสมผสานกับศิลปะเอเชีย ศิลปะตะวันตก ฯลฯ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ทางด้านลวดลายในสไตล์ของแบรนด์ Artwork

401958_551338664909230_1699954167_n.jpg

ในอนาคตสิริวรรณมองว่าการเพิ่มรูปแบบของกระเป๋าให้เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่าง เช่น กระเป๋าขนาดเล็ก กระเป๋าใส่เครื่องเขียน ฯลฯ อาจเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการต่อยอดธุรกิจของเธอ นอกจากนั้น เธอยังวางแผนว่าจะนำคุณสมบัติของวัสดุตั้งต้นนี้มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกด้วย 

ชมผลงานของ Artwork
 
149852668822b189af6071262f9c8ab6.jpg« Back to Result

  • Published Date: 2013-07-16
  • Resource: www.tcdcconnect.com