รายงานประจำปี

คำแนะนำการเปิดอ่านรายงานประจำปี

ท่านสามารถเปิดอ่านรายงานประจำปีโดยให้แสดงภาพพร้อมกัน 2 หน้าคู่ ด้วยวิธีการดังนี้
  1. คลิกเพื่อเปิดไฟล์
  2. เลือกคำสั่ง View จากแถบรายการคำสั่งด้านบน
  3. เลือก Page Display และคลิกที่หน้าคำสั่ง Two-Up Continuous และ Show Cover Page