เนื่องจากโรงภาพยนตร์ SFX ขยายเวลาการปิดบันไดเลื่อนเพื่อปรับปรุงพื้นที่
TCDC ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ
โดยใช้ลิฟต์ฝั่งเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ (ติดอาคารจอดรถ A) เพื่อเข้าใช้บริการได้
ทั้งนี้ ประตูทางเข้าด้านหน้า TCDC จะเปิดตามปกติ ตั้งแต่วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

Due to SFX Cinema’s unfinished renovation and escalator maintenance,
the main entrance still be temporarily closed. You can access TCDC via the Emporium Tower’s elevator (next to Parking Building A).
However, the main entrance will be available from Tuesday 3, February 2015.

ดูแผนที่ | See the map